Předmětem veřejného projednání bude prezentace obsahu analytické části strategického plánu města a diskuse k SWOT analýze. Každý pak může do sedmi pracovních dnů od veřejného projednání uplatnit k plánu připomínku či námitku.