„Volaný účastník je dočasně odpojen z provozu,“ zaznělo ze sluchátka po vytočení telefonního čísla, které bylo napsáno na webových stránkách politické strany Volba pro Most. Stejné sdělení se ozvalo i po vytočení dalších telefonních čísel této politické strany. „Volané číslo neexistuje,“ věta vysvětlující nepřítomnost jedné z kandidátek Volba pro Most Františky Levé na druhé strany telefonního přijímače. Jak se nechala později slyšet tajemnice magistrátu: „Nemám žádné informace o tom, že by sdružení vyvíjelo nějakou činnost. Obraťte se, prosím, na pana Dobiáše.“ Ten byl však z provozu odpojen také.
Stejně neúspěšný byl i pokus o telefonní rozhovor s Františkem Koňaříkem z Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové z Litvínova. Ten pro změnu nezvedl telefonní sluchátko vůbec.
David Palouček z Národní strany Litvínov sice telefon zvedl, ovšem na otázky, co právě dělá politická strana a jak nyní funguje, odpověděl: „Fungujeme stále. K ostatním otázkám se nechci do tisku vyjadřovat,“ a se slušným rozloučením položil telefon.
Naproti tomu jsou strany, které se stále snaží sledovat politické dění a podílet se alespoň malou měrou na chodu města. „Stále fungujeme. Máme městskou organizaci v Litvínově a vlastní strukturu organizace. Základna je stále stejná. Členů je v Litvínově přesně 11. Sledujeme i nadále zasedání zastupitelstev a snažíme se zapojit do občanských aktivit a činností,“ nechal se slyšet Jiří Potrebuješ z Volby pro Litvínov – Unie svobody – Demokratická unie a nezávislí kandidáti. Telefonní číslo na něj bylo sice obtížné sehnat, ovšem na druhé straně telefonního drátu se poté ozval příjemný a vstřícný hlas.
Další stále fungující politickou stranou je Strana zelených. Těm se podařilo uspět ve volbách do zastupitelstva jen v Litvínově. Ovšem i v Mostě působí stále dál. „ Od loňského roku narostla členská základna v Mostě, nyní máme 31 členů. A dva zástupce v krajské radě. Nárůst členské základny jsme zaznamenali i v Litvínově a velmi dobře fungujeme i v Horním Jiřetíně. Neúčast v zastupitelstvu nás mrzí, ale snažíme se působit na chod města i z pozice strany, která není v zastupitelstvu. Například aktivitami kolem účelových cyklostezek, znečistění města divokými skládkami a další,“ řekl Petr Klepiš ze Strany zelených.