Opatření se týká hlavně zahrádkářů, kteří své zahrady musí zalévat pouze dešťovou vodou. Naposledy zákaz vydali v Chomutově, porušení se bere jako přestupek a může ve správním řízení skončit pokutou až sto tisíc korun.

Doporučení, aby lidé s vodou šetřili, pak vydala například obec Velké Březno na Ústecku. „Pokud si lidé budou chtít napustit bazén, měli by to dopředu nahlásit našemu správci z úřadu a domluvit si čas, aby se třeba nepotkaly tři bazény najednou a nestrhly nám tak hladinu vody ve vodojemu,“ řekl starosta Velkého Března Karel Jungbauer. Do budoucna prý nevylučuje i plošný zákaz. „Jestliže se bude opakovat sucho z loňska, přistoupíme k úplnému zákazu zalévání a napouštění bazénů,“ dodal Jungbauer.

Na téma sucha narazil při úterní návštěvě kraje také ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec. „Obce, které mají problémy s vodou, jsou v České republice stovky. Neznamená to ale, že by kraje omezovaly pitnou vodu pro pití nebo mytí,“ uvedl Brabec.

Premiér Andrej Babiš ho současně požádal, aby vypracoval mapu ČR, z níž by bylo jasné, které obce mají s vodou problémy. Některé odhady hovoří až o pětině všech obcí.

Klíčovým nástrojem pro doplňování stavu podzemních vod, pro ochranu půdy před erozí i ochranu před povodněmi je podle Brabce zadržování vody v krajině. „Jde o budování mokřadů, tůní, rybníků, průlehů v krajině, výsadbu zeleně a revitalizace vodních toků. Podobných projektů MŽP realizovalo od roku 2014 zhruba tisíc za 3,5 miliardy korun,“ uvedl Brabec.

Český hydrometeorologický ústav na svém webu upozorňuje, že v následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo budou mít dokonce klesající tendenci. U podzemních vod lze očekávat pokračování poklesu stavu hladiny ve vrtech, stejně tak nastane i snižování vlhkosti půdy.