Město chce svůj nezvyklý pietní monument věnovaný obětem velkých stávek z let 1920 a 1932 opravit i s přilehlým zchátralým schodištěm. „Památník je v neutěšeném stavu a město samozřejmě dlouhodobě přemýšlí o nějaké investici,“ sdělila radní pro oblast dotací Jana Falterová Zudová.

Radnice hodlá v dubnu zažádat o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace, který pomáhá regionu zvládat odklon od uhlí. Most by mohl získat na památník až 10,5 milionu korun. Předpokládaná cena opravy je 14 milionů korun. Letos se ale neplánuje, až v roce 2025, pokud budou peníze.

Projekt zahrnuje restaurování architektonických prvků, zajištění stability, renovaci povrchů a obnovu v souladu s původním designem. Cílem je podle radnice „zachovat historickou hodnotu památníku a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost a funkčnost pro budoucí generace“.

Útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Mostě pomáhá Divadlo rozmanitostí, které hraje Maxipsa Fíka a vystavuje fotky psů k adopci.
Maxipes Fík pomáhá najít opuštěným pejskům v Mostě nové lidské rodiny

Autorem návrhu památkově chráněné stavby z roku 1969 je mostecký sochař Stanislav Hanzík, jehož restaurovaný lev stojí u radnice. Památník zabírá plochu 780 čtverečních metrů a je dominantou jižního okraje hřbitova. Mezi pilíři stála bronzová plastika probodnutého lva, ale v roce 1996 ji strhli a poškodili vandalové a nikdy nebyla nahrazena.

Radnice v minulosti žádala o zrušení památkové ochrany. „Památník vznikl z aktivity politické garnitury za socialismu a komunismu a z tehdejší angažovanosti politických špiček na Mostecku,“ argumentovala s tím, že Mostu má jiná pietní místa pro připomínání různých událostí.

Ministerstvo kultury návrh města v roce 2015 zamítlo a zachovalo památkovou ochranu. „Památník, i přes absenci centrální plastiky, vykazuje značné hodnoty umělecké, architektonické i krajinářské,“ uvedlo ve svém stanovisku ministerstvo. Dalším důvodem rozhodnutí bylo, že objekt je významným dílem předního českého sochaře.

Obrazová vzpomínka na starý Most.
Likvidace Mostu ožívá. Před 60 lety vláda smazala z mapy tisíce domovů

Most už jednou opravu plánoval, ale veřejnou zakázku zrušil kvůli překročení předpokládané hodnoty díla. Obnova památníku byla původně rozdělena do tří etap. V roce 2015 se měla opravit vrcholová část, v letech 2016 – 2017 betonové schodiště a dva postranní pomníky a ústřední plastika repliky lva se měla doplnit až ve třetí etapě.

Památník odkazuje na dvě události mosteckých dějin. Při prosincové generální stávce v roce 1920 bylo zastřeleno šest dělníků, další dva podlehli těžkému zranění. Druhou událostí, ke které se památník na hřbitově vztahuje, je Velká mostecká stávka z období světové hospodářské krize, kdy také došlo ke krvavé potyčce. Na jednom hranolu u schodiště je zašlý nápis „OBĚTEM GENERÁLNÍ STÁVKY 14 PROSINCE 1920“ a na druhém jsou již téměř nečitelné nápisy „OBĚTEM VELKÉ HORNICKÉ STÁVKY 23 BŘEZNA 1932“ a „JAN KŘÍŽ“ a „JOSEF ŠEVČÍK“. Dole u schodů je nový informační sloupek s krátkým popisem stavby.