„Mohli jsme uspokojit až sto lidí. Už nevím, co si o tom myslet. Buď jsou na tom rodiny tak dobře, že takový příspěvek od nás nepotřebují, nebo studenti prostě nemají o nabízené peníze zájem. Dost možná, že to jako kraj málo propagujeme,“ svěřil se představitel kraje Jiří Šulc.
Některé z řad studentů však pravděpodobně odrazuje například fakt, že dle pravidel musí stipendisté po studiu pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje minimálně po dobu odpovídající standardní délce absolvovaného studia. Nicméně právě to je snaha kraje – zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných lidí zejména v oblastech procházejících restrukturalizací průmyslu a těžby hnědého uhlí.
Nejvíce zájemců je z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ti představují 44%. Po 16% tvoří studenti Univerzity Karlovy a Vysoké školy finanční a správní v Praze. „Nejpočetněji jsou zastoupeni studenti z Mostecka, celkem 18, následují studenti z Chomutovska, nejméně jich je z Loun,“ uvedla Naďa Kocábková z tiskového oddělení kraje.