Uvedla to po čtvrteční návštěvě Mostu, kde se seznámila s činností s poskytovateli služeb pro lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. V rámci novely zákona o sociálních službách se ministryně pokusí prosadit, aby nevládní organizace, jež se starají o děti z ohrožených rodin či o lidi závislé na drogách, získávaly peníze na činnost včas. „Nyní dostávají peníze na schválené projekty až v polovině roku, což vede k nákladovým opatřením a snižuje se spektrum a kvalita nabízených služeb,“ uvedla Stehlíková. Mostecké občanské sdružení Most k naději, jež provozuje kontaktní střediska pro lidi závislé na drogách v Ústeckém a Libereckém kraji, tak muselo například ukončit testování krve klientů. „V tomto případě se negativně promítlo i nařízení Evropské komise. Už nemůžeme klientovi odebrat s jeho souhlasem vzorek krve, z něhož bychom zjistili, zda není nakažen. Dříve jsme byli v tomto ohledu v první linii, klient sám zdravotnické vyšetření nevyhledá. Chránili jsme tak společnost, jež si konečně tuto naši službu i platila," uvedl výkonný ředitel sdružení Most k naději Lubomír Šlapka. Stehlíková se chce kvůli problematice prevence proti AIDS sejít s hlavním hygienikem. Za alarmující označila nárůst HIV pozitivních v Česku.