V hamerské základní škole je nezvyklé ticho. Středeční stávka třídy na jeden den vylidnila. Učitelé požadující vyšší platy nepřišli a děti zůstaly doma. V budově fungoval jen sekretariát, údržba a kuchyně. „Jako ředitelka zůstávám nestranná, ale se stávkujícími učiteli sympatizuji,“ řekla v kanceláři Radka Jirkovská. Podle ní stávka, která uzavřela školu, není jen o penězích, ale o společenském postavení učitelů. Ředitelka si přeje, aby nebyli opomíjeni a byli pro stát důležití jako lékaři nebo policisté.

„Podle mě si učitelé dělají sami sobě ostudu. Stávkovat je nesprávné, protože k tomu není důvod. Dostávají přidáno,“ namítl 82letý Karel Franc, který si nesl oběd ze školní jídelny. Sám v mládí nikdy nestávkoval a ani jako technik v chemičce za stalinismu nemohl. „Byl jsem tam totálně nasazený v roce 1956, kdy platil systém umístěnek. Musel jsem poslechnout,“ dodal.

Jenže podle učitelů dnes už není možné mlčet, když je něco špatně. „Když přijdu ze školy, bývám tak utahaná, že si hned lehnu a spím,“ sdělila jedna z pedagožek.

Desítky stávkujících litvínovských učitelů ze ZŠ Hamr, ZŠ a MŠ Janov a ZŠ s rozšířenou výukou jazyků se ve středu sešly na Loučkách, kde svým společným prohlášením podpořily školské odbory. Učitelé oznámili, že požadují v příštím roce 15 % navýšení platů, z toho 10 % do tarifů.

O učitelství není zájem

„Pokud bude stále plat učitele a zejména jeho tarifní plat na nízké úrovni, bude jen velmi obtížné získat do škol mladé učitele a ty zkušené tam udržet. Nízké platy odrazují čerstvé absolventy od nástupu do školství,“ uvedla učitelka Jitka Karásková.

S kolegy se shodla i na tom, že neexistuje program pro prevenci syndromu vyhoření pedagogů a že obrovský nápor na učitele přinesla i špatně nastavená inkluze. Učitelé zároveň připomněli, že kromě výuky musejí zajišťovat řadu dalších činností, které se jim neplatí.

Vláda podle litvínovských pedagogů mate veřejnost tvrzením, že od roku 2013 stoupl průměrný plat učitele o 60 %. Skutečností je podle nich nárůst o 31 %, přičemž průměrná mzda v ČR za toto období narostla o 27 %.

„Tudíž nejde ani tak o navyšování, jako o valorizaci,“ sdělila pedagožka Markéta Říhovská. V roce 2020 bude plat začínajícího pedagoga 28 630 korun hrubého, tedy 21 790 čistého, což se podle stávkujících učitelů zdaleka ani nepřiblíží předvolebnímu vládnímu slibu o platech učitelů na úrovni 130 % průměrné mzdy. „Peníze chybí i na pomůcky, učebnice a na podpůrný personál,“ doplnil učitel Jakub Ozaňák.

Zastali se i uklízeček

Někteří učitelé se během stávky zastali také provozních zaměstnanců škol, jejichž výdělky podle vládních tabulek nedosahují u řady z nich úrovně minimální mzdy (13 350 korun). Například uklízečka v 1. platovém stupni má tabulkově brát 9 990 korun hrubého měsíčně, kuchařka 12 710 korun a školník 14 960 korun. Školy musejí nedostatečné platové třídy dorovnávat ze svých peněz, aby měli nepedagogičtí pracovníci alespoň tzv. zaručenou mzdu. Taková situace podle škol prohlubuje nejistotu zaměstnanců.

„Není nám lhostejná budoucnost dětí. Přejeme si pro ně motivující prostředí, moderní vybavení a zejména kvalitní a spokojené učitele, kteří se mohou plně věnovat výuce a potřebám dětí,“ napsali ve svém prohlášení učitelé z Litvínova. Ve čtvrtek 7. listopadu opět učí.

Prohlášení pedagogických pracovníků litvínovských škol ke stávce 6. 11. 2019

My, pedagogičtí pracovníci litvínovských škol (ZŠ Litvínov-Hamr, 29 pedagogů ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Litvínov a ZŠ a MŠ Litvínov-Janov), podporujeme svým stanoviskem ČMOS pracovníků školství, protože pokud chceme, aby se české školství posunulo správným směrem, musíme vystupovat jednotně. Využíváme právo na stávku, kterou dáváme najevo nesouhlas s přístupem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
a s reakcí předsedy vlády Andreje Babiše, který svým nedávným vyjádřením k dnešní stávce podrývá autoritu všech pedagogických pracovníků v očích veřejnosti.
Základním požadavkem je 15 % navýšení platů v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů). Pokud bude stále plat učitele a zejména jeho tarifní plat na nízké úrovni, bude jen velmi obtížné získat do škol mladé učitele a ty zkušené tam udržet. Nízké platy odrazují čerstvé absolventy od nástupu do školství. Demotivovaní učitelé odcházejí pracovat mimo školství a průměrný věk učitelů roste. Učitelé jsou soustavně přetěžováni, narůstá administrativa. Neexistuje program pro prevenci syndromu vyhoření pedagogů. Obrovský nápor na učitele také přinesla špatně nastavená inkluze. Učitelé kromě výuky musejí zajišťovat řadu dalších činností, které nemají adekvátně zaplaceny.
Vláda záměrně předkládá veřejnosti čísla, která nejsou pravdivá. Ta uvádějí průměrný plat učitele ze všech peněz, které na platy posílá, tzn. včetně nenárokových složek, které se často nazývají „peníze na odměny“. Tyto peníze se však ve spoustě případů k učitelům nedostanou. Ředitel školy je z nich povinen platit nenadálé výpadky ve financování, suplování apod. Reálně mu na odměny zbude velmi málo.
Další dezinformací veřejnosti je to, že od roku 2013 stoupl průměrný plat učitele o 60 %. To je očividná lež. Skutečností je nárůst o 31%. Zde se však neuvádí druhý důležitý údaj, a sice že průměrná mzda v ČR za toto období narostla o 27%. Tudíž nejde ani tak o navyšování, jako o valorizaci. Realita vycházející z tarifů: v roce 2020 bude plat začínajícího pedagoga 28 630 Kč hrubého, tedy 21 790 čistého. Mzda se zdaleka ani nepřiblíží předvolebnímu vládnímu slibu o platech učitelů na úrovni 130% průměrné mzdy. Opravdu je stále školství prioritou této vlády?
České školství je podfinancované, či spíše peníze chybí tam, kde jsou potřeba: na vybavení škol ICT, na pomůcky, učebnice a na podpůrný personál. Výdaje na školství činí pouhých 3,9 % HDP. Argument vlády, že nemá slíbených 5 miliard na postupné navyšování platů a zatraktivnění tohoto povolání, je tedy vyloženě směšný zejména v situaci, kdy stát dává 5,6 miliard na slevu na jízdném jako dárek voličům.

Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
Současná legislativa pro společné vzdělávání přetěžuje pedagogické pracovníky a klade na učitele až nesplnitelné pracovní nároky, přetěžuje školy administrativními úkony, a proto jim nezbývá čas věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluze má negativní vliv na kvalitu výuky intaktních žáků. Takzvaná inkluze „po česku“, která prakticky likviduje naše kvalitní speciální školství a velmi silně narušuje práci ve třídách základních škol, způsobila to, že pedagog prakticky nemá čas na „klasické“ a dobře prospívající děti, které systémem školství proplouvají pouze o své vůli. Toto se musí změnit a vzrůstající nespokojenost s takto nastavenou inkluzí může být důvodem pro vyvolání další stávky, jelikož takto nesmyslně nastavený systém ničí základní školství v České republice.
Není nám lhostejná budoucnost dětí. Přejeme si pro ně motivující prostředí, moderní vybavení a zejména kvalitní a spokojené učitele, kteří se mohou plně věnovat výuce a potřebám dětí.
Další kroky budou věcí diskuze.

Za stávkující učitele výše uvedených škol:
Mgr. Jitka Karásková
Mgr. Andrea Janíčková
Mgr. Ilona Bursíková
Bc. Jakub Ozaňák
Mgr. Hana Kilianová
Mgr. Markéta Říhovská