Čekatelům z řad seniorů, kteří vyžadují zvláštní režim, se zanedlouho uleví. V Mostě se totiž začne stavět specializované centrum pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Pavilon vznikne z dnes prázdného bloku 60 v ulici Táboritů. Zařízení počítá s kapacitou pro stovku klientů. Práce začnou ještě letos.

„Naším záměrem je vybudování zařízení pro poskytování zdravotních a sociálních služeb klientům chronicky nemocným, především s Alzheimerovou chorobou nebo trpícím ostatními formami demence,“ řekl Jaroslav Kudrlička, ředitel společnosti Mostecká bytová, která je investorem.

Díky centru vznikne přes padesát nových pracovních míst. Projekt počítá s náklady převyšujícími 100 milionů korun.

Provozovatelem zařízení bude společnost Domov Alzheimer z Roztok u Prahy, která s nimi má zkušenosti a provozuje domovy se zvláštním režimem.

Kudrlička počítá, že stavba začne v polovině letošního roku. Výběrové řízení na zhotovitele stavby už skončilo a teď se posuzují nabídky. Jasno o tom, kdo bude práce provádět, by mělo být do konce února.

Nové centrum uleví Městské správě sociálních služeb v Mostě. Její ředitel Martin Strakoš řekl, že vznik takovéhoto zařízení vítá. Podle něj je to dobrý projekt.

„Je jenom dobře, že něco takového vznikne, protože my máme kapacitu lůžek pro osoby se zvláštním režimem plnou a zájem převyšuje naše možnosti,“ řekl Strakoš. Na tuto službu má jeho zařízení k dispozici 31 lůžek. Na dalších sedm desítek míst správa eviduje žádosti.

Nemocných přibude

Strakoš poukázal i na to, že seniorů bude přibývat. „Jsou prognózy, že za nějakých dvacet let bude i daleko více lidí postižených právě Alzheimerovou chorobou,“ doplnil.

V Česku jich je dnes diagnostikováno přes 150 tisíc. Podle České alzheimerovské společnosti by v roce 2020 mělo v ČR žít až 183 tisíc obyvatel s demencí a v roce 2050 dokonce až 383 tisíc.

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy, který bude provozovatelem zařízení v Mostě, vznikl v roce 2014. Klientům nabízí rodinné ubytování ve dvoulůžkových pokojích, vybavených polohovacími lůžky. Samozřejmostí jsou toalety uzpůsobené možnostem každého klienta, lékařská péče, bezbariérové společné prostory. Kromě Roztok se podobné zařízení provozuje také v Lázních Darkov.

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých jeho částech. Jedná se o nejčastější typ demence, tedy ztrátu poznávacích schopností, postihuje zejména osoby starší 65 let. K prvním příznakům patří poruchy paměti, postupně se přidává i zhoršování fyzických schopností. Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.

Onemocnění má tři stadia. Rané, střední a pozdní, přičemž při tom posledním už dochází k úplné ztrátě soběstačnosti a postižený je upoután na invalidní vozík nebo na lůžko. Přichází duševní chátrání, výrazné hubnutí a většinou smrt. Choroba je v současnosti nevyléčitelná.