Pražská firma Trade chtěla na pozemcích o rozloze osmaosmdesát tisíc metrů čtverečních postavit několik rodinných domů, komunikace spojující satelitové městečko s okolím a volnočasové prostory. V roce 2005 zaplatila městu za pozemky přes dva miliony korun, s tím že do konce roku 2008 bude zasíťování hotové a bude se moci začít s výstavbou domů. Konec roku se blíží a stavaři se příliš nečiní. Jednatel společnosti proto dorazil na prosincové zasedání litvínovských zastupitelů, aby mohl požádat o prodloužení lhůty až do roku 2010.

„Podařilo se nám najít nového investora a v únoru bychom mohli začít,“ snažil se přesvědčit zastupitele jednatel společnosti Miroslav Kovač. Řada zastupitelů se však moc nadšeně netvářila. A rozhodnutí, zda firmě lhůtu prodloužit, či ne, je rozdělilo na dva tábory. Podle některých se firmě nedá věřit a město by jí nemělo pomáhat. Další zase zastávají názor, že by se mělo udělat cokoliv proto, aby v Novém Záluží rodinné domky vyrostly.

Společnost Trade se podle jejího jednatele nestihla termín kvůli ztrátě partnera, který měl pomoci domy postavit. „Celkem mne zaráží, že nám rozhodnutí o prodloužení lhůty spadlo do klína opravdu na poslední chvíli. Letos v prosinci lhůta firmě končí. Zpochybňuji, že společnost ví, co dělá, když do žádosti napíše špatně i své vlastní jméno,“ nešetřil kritikou zastupitel Milan Kanaloš. A posléze také upozornil, že při vyhledávání informací o novém údajném investorovi našel zajímavé věci. „Ten investor, o kterém mluvíte, sídlí na stejné adrese jako vaše společnost,“ uhodil na firmu Milan Kanaloš. Jednatel to vysvětlit tak, že se jedná pouze o dočasný stav, protože investor fungoval mimo českou republiku.

Zastupitelé vymýšleli další možná řešení. „Město by si mělo vzít pozemky zpět, zasíťovat je na vlastní náklady a rozprodat na rodinné domy,“ navrhoval místostarosta Litvínova Martin Klika.

Většina zastupitelů ale navrhuje firmě dát ještě jednu šanci. Znovu ji prověřit a až poté se rozhodnout, zda kývne na prodloužení termínu realizace. „I menším projektům dáváme na realizaci pět let. Této firmě jsme dali jen tři roky. Souhlasím s prodloužením o další dva. Město stejně na zasíťování takových pozemků nebude mít peníze, proto se přikláním k prodloužení,“ orodovala za stavebníky Erika Sedláčková. Stavební firmy se zastal i Pavel Stehlík. „Jde o investiční záměr většího charakteru, kterému bychom měli dát šanci. Je ale nutné celý průběh realizace sledovat,“ řekl Pavel Stehlík.
Společnost tedy od zastupitelů dostala ještě jednu šanci. Termín je prodloužen do února příštího roku a městu do té doby musí předložit další dokumenty k připravované výstavbě.