V České republice bude chráněno dalších 80 hektarů krajiny. Leží na Mostecku. Divočina na kopci Zlatník u Mostu se v sobotu 15. dubna stane národní přírodní rezervací (NPR).

Zvláštně chráněné území vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. Zlatník bude ve stejné kategorii jako nedaleká NPR Bořeň, která vznikla před čtyřiceti lety. Ochrana a péče o Zlatník bude velmi podobná. Cennou lokalitu, která patří státu, tvoří prudké skalnaté svahy se sutěmi a těžko prostupnými houštinami. „Nově vyznačená turistická stezka tak nejen ochrání zdejší přírodu, ale i zvýší bezpečnost návštěvníků,“ sdělila Deníku Jana Taušová z ministerstva.

„Zvířata budou mít větší klid,“ uvítal zřízení rezervace Jan Houdek, předseda Mysliveckého sdružení České Zlatníky. Doufá, že se zpřísní i kontrola, třeba kvůli černým skládkám.

Pracovníci Technické správy města Žatec uklízejí okolí podstavce pomníku v parčíku u žateckého západního vlakového nádraží
Nálet na žatecké nádraží si vyžádal 18 mrtvých. Připomene je pomníček

Létání povoleno

Paragliding (létání na padácích) zakázán nebude. Podmínkou je, aby probíhal na veřejně přístupných místech a nedocházelo při něm k poškození lesních porostů. Pro padáky zatím platí omezení od března do října nařízené mosteckým magistrátem, které se osvědčilo. „Jsem přesvědčen, že sportovní létání bude pokračovat,“ řekl paraglidista Petr Chromec. Zlatník je pro paraglidisty specifický, na rozdíl od jiných kopců v okolí umožňuje létání při jihozápadním větru. Pokud budou dodržovat pravidla, tak by neměl být podle myslivců problém.

Vrch Zlatník u Mostu se stane národní přírodní rezervacíZdroj: reprofotoRezervace bude v katastru obce Obrnice. Novinka ji může zviditelnit. „Budeme zajímavější,“ myslí si starostka Drahomíra Miklošová. Obec chce využít přírodní atrakci ke své prezentaci. Očekává se diskuze, jak příležitost uchopit.

Hnízdiště výra velkého

Zlatník leží v nadmořské výšce 521 metrů, pět kilometrů od Mostu. Rezervace má rozlohu přes 79 hektarů. Ochrání ojedinělou lokalitu s významnými skalními biotopy, hnízdištěm výra velkého a výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů - například bělozářky liliovité, bělozářky větevnaté, hlaváčka jarního, kozince bezlodyžného, kozince dánského, kavyla ivanovo a koniklece lučního načernalého. V okresu Most jsou již dvě národní přírodní rezervace: Bořeň (České středohoří) a Jezerka (Krušné hory).

Místní myslivci už dříve upozorňovali úřední správu, aby stanovila pro Zlatník určitý stupeň ochrany kvůli zvěři a ptactvu, které rušili motoristé a paraglidisté. Mostecký magistrát pomohl alespoň vyhláškou, která po většinu roku zakazuje jízdy a omezuje sportovní a zájmové činnosti na Zlatníku. Regulace měla pomoci například výrovi, který hnízdí na skalách.

Hřiště mezi ulicemi Studentská a Soukenická
Na hřištích by mohlo být víc atrakcí pro nejmenší

Návrh vyhlášení národní přírodní rezervace Zlatník prošel loni meziresortním připomínkovým řízením. Žádná z připomínek nebyla označena jako podstatná. Náklady na označení rezervace v terénu, tedy instalaci tabulí a pruhové označení hranice území, jsou odhadovány na 35 tisíc korun. Průměrné roční náklady na péči o rezervaci budou kolem 150 tisíc korun.

Zajímavý dubový porost

Na Zlatníku roste přes 400 druhů rostlin a žije i šest desítek druhů ptáků, vzácných motýlů a brouků. Velmi cenný je například ekosystém suchých doubrav na extrémním skalnatém stanovišti a vysoká různorodost fauny a flóry se zastoupením zvláště chráněných a ohrožených druhů. V Českém středohoří, ale i v celé republice, je na Zlatníku ojedinělý zejména dubový porost se zachovanými plochami vřesovišť. Patří k největším a nejkvalitnějším.

Zlatník ze západu a severu obepíná čtyřproudová silnice z Mostu na Bílinu, která jej zároveň odděluje od obce České Zlatníky. Na východě kopec sousedí s Želenickým vrchem, na jihu se pozvolna svažuje až k polím u obce Patokryje. Zlatník zaujímá rozložitým kupovitým tvarem se dvěma vrcholy oddělenými mělkým sedlem. Západní svah je příkrý, pokrytý skalami.

První návrh padl v roce 1969

Ochranné pásmo kolem rezervace, která má zachovat cenné přírodní bohatství mezinárodního významu, bude široké 50 metrů.

Výr velký.Zdroj: Deník/ Michal FantaPrvní návrh na vyhlášení přírodní rezervace Zlatník byl schválen kulturní komisí ONV v Mostě již v roce 1969. Návrh byl několikrát přepracován (1971 a 1989). Jako hlavní předmět ochrany byly uvedeny skalní biotopy a hnízdiště výra velkého. Od roku 1991 návrh na vyhlášení přírodní rezervace nebyl realizován. Ochranu území doporučil s ohledem na přítomné fenomény neživé přírody rovněž Český geologický ústav.

Národní přírodní rezervace je v zákoně o ochraně přírody a krajiny definována jako menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

Velikonoční jarmark v Mostě
V Mostě začala šňůra jarních akcí, které vyvrcholí v červnu u kostela

Na celém území NPR je zakázáno například povolovat a umisťovat stavby, těžit nerosty, vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.

"Vyhlášení nové národní přírodní rezervace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť dojde k zajištění efektivní právní ochrany přírodovědecky cenného území, které splňuje kritéria zvláštní ochrany v této kategorii. Vyhlášení přispěje k zachování tohoto jedinečného přírodního fenoménu pro budoucnost," oznámilo ministerstvo životního prostředí.

Chráněná území v okresu Most Národní přírodní rezervace: Bořeň, Zlatník, Jezerka
Přírodní rezervace: Černý rybník, Milá, Písečný vrch
Národní přírodní památka: Jánský vrch
Přírodní památka: Kopistská výsypka, Chloumek, Lužické šípáky, Velká Volavka
Chráněná krajinná oblast: České středohoří

Studie proměny parku u sportovní haly v Mostě
Most chce oplotit park u sportovní haly