Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Největším problémem  v této době jsou někteří nedisciplinovaný občané, kteří nedodržují nařízení vlády o zakrytí dýchacích cest a být jenom ve dvojicích a neshlukovat se. Problémem je i návrat občanů jiných zemí (Anglie). Někteří z nich nerespektují karanténu a lítají po obci. Bohužel zjistíme to až po pár dnech. Snažíme se potom přes hygienu, PČR nebo vlastními silami upozornit, že by měli být 14 dní doma.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Také ženy z Obrnic se zapojily do šití roušek a to nejen zaměstnankyně z kulturáku, z mateřské školky, ale i mnoho žen z obce, kteří šijí nejen pro naše občany, ale pomáhají různým institucím. Patří jim velké poděkování a poklona za jejich úsilí. Musím vyzdvihnout i práci naší příspěvkové organizace „  Obrnické centrum sociálních služeb“, která si na své bedra vzala pomoc seniorům s nákupem, lékárnou atd. Velké poděkování paní ředitelce a zaměstnancům za jejich iniciativu  přístup. Musím vyzdvihnout práci našich asistentů prevence kriminality, kteří se velkou měrou zasazují o relativní klid v obci. Upozorňují občané na jejich „přestupky“ nošení roušky a dodržování nařízení vlád, ale bohužel někteří nerespektují napomenutí a reagují i negativně. Patří jim velké dík za dovedenou práci. Díky patří i firmě Unipetrol, která nám poskytla dezinfekci na ruce.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Do této doby jsme dostali 150 roušek pro obec od ORP Most jinak žádná materiální pomoc od kraje a státu. Sociální služby dostaly od kraje roušky a dezinfekci na ruce minulý týden. O krocích vlády se dozvídáme z medií a z e-mailu, jinak nic. Z kraje, krizový štábu, dostáváme jenom e-maily krizového řízení.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník