Tentokrát jsme se ptali starosty obce Nová Ves v Horách Davida Kádnera.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Dnes již neshledávám žádný zásadní problém. Ihned po vyhlášení povinnosti nosit na veřejnosti roušky jsem mohl nejprve starší spoluobčany a posléze i ostatní vybavit bavlněnými rouškami, neboť naše místní ženy spontánně nabídly svou pomoc a našily celkem 400 roušek. Velice si vážím jejich pomoci a velmi jim za to děkuji. Kromě roušek jsme nejstarším občanům také rozvezli zdarma dezinfekce na ruce a povrchy, kterou obec zakoupila u výrobce doporučeného ministerstvem. I nadále si mohou naši občané dezinfekci vyzvednout na obecním úřadě. Zároveň nabízíme pomocnou ruku našim seniorům při obstarání nákupů, vyzvednutí léků apod. Rovněž jsme se postarali o děti pracovníků obecního úřadu a i ostatním pracujícím spoluobčanům jsme zaopatření jejich dětí nabídli a nabízíme i nadále. Občany informujeme prostřednictvím hromadného rozesílání SMS, FB profilu obce a webových stránek. Pokud občan potřebuje radu, či pomoc, může nám kdykoliv zavolat.Problém se stalo uzavření hranic pro pendlery, jelikož se Nová Ves v Horách nachází na hranici se sousedním Saskem. A mezi našimi občany je velký počet pracujících právě za hranicemi, kde v minulosti našli práci a nyní bude zdroj jejich příjmu značně omezen. Velká část z nich, podle mých informací, již byla nucena k registraci na úřadu práce.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Rád bych na tomto místě vyjádřil poděkování nejen místním ženám, které šily roušky, ale také všem ostatním, kteří obci nabízeli pomocnou ruku. Současně děkuji všem spoluobčanům, že se chovají po dobu nouzového stavu velmi zodpovědně a dodržují spolehlivě veškerá nařízení.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Upřímně? Řekl bych, že kraj se chová vůči obcím víceméně pasivně a vyčkává na podněty ústředních orgánů.