Chcete z Janova udělat slušné místo pro žití, kde na to radnice chce sehnat peníze?
V současné době je v rámci Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov přislíbena dotace 90 milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj. Peníze jsou určeny na revitalizaci veřejného prostranství a regeneraci panelových domů. Snažíme se také získat peníze v rámci sponzorských aktivit, jako byla výzva podnikatelům Pomozte Janovu. Ta byla naplněna. Dotaci od ministerstva vnitra jsme získali na policejní asistentku a další dotaci na pět terénních pracovníků.

Pokud se vedení Litvínova s vládní agenturou na spolupráci dohodne, Litvínov – Janov bude začleněn mezi vyloučené lokality?
Ano, mělo by být podepsáno memorandum a Litvínov by měl být začleněn mezi vyloučené lokality. To ale neznamená, že bychom chtěli z Janova mít ghetto. Naopak chceme využít všech možností, tedy i začlenění mezi vyloučené lokality, abychom Janovu pomohli.

Litvínov je zapojen do projektu Budoucnost pro Janov, měl by být i na seznamu Podpory zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka, nyní projekt vládní agentury. Není těch projektů na vzdělání a výchovu příliš?
Projektů na vzdělávání je skutečně příliš. Osobně si dokáži představit smysluplnější využití peněz. Pro Janov je vzdělanost a výchova obyvatel důležitá, ale stejně tak důležitá je bezpečnost, čistota a pořádek. Do nejrůznějších projektů z oblasti vzdělávání a výchovy jsme často tlačeni, ale nakonec na většinu město doplácí ze svého.

Jaké neshody mělo město s vládní agenturou?
Agentura si vytipovala určité lokality a stojí o to, aby mezi nimi byl Litvínov zařazený. Kladla si ale nepřijatelné podmínky, které jsme odmítli. Například chtěli, abychom jednali s dodavateli energií na sídlišti Janov a v úzké spolupráci s nimi zamezovali vzniku a nárůstu dluhů nájemníků na nájemném a energiích. To je nesplnitelné. Chtěli také zařadit své zástupce s právem rozhodujícím do řídících výborů integrovaného plánu a do manažerského týmu komunitního plánu. I to jsme odmítli. Proč by měl cizí člověk rozhodovat o Litvínově? Když jsme agenturu odmítli, přijel ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Sám uznal, že by podobné podmínky jako starosta nedokázal naplnit. Dohodli jsme se proto na kompromisu. Pokud ale agentura od svých nesplnitelných požadavků neustoupí, žádná spolupráce nebude.

Vládní agentura po Litvínovu požaduje také vyřešit otázku bydlení. Jak ji vyřešíte, když Litvínov již žádné byty v Janově nevlastní?
Byty v Janově skutečně nevlastníme. Spolupracujeme ale s majitelem části janovského bytového fondu společností Haines a Bytovým družstvem Krušnohor. Snažíme se společnými kroky najít řešení bytové problematiky. Zaměřujeme se ale také na širší aspekt bytové politiky, a to například na kultivaci prostředí celého sídliště. Na pořádek v ulicích, opravené komunikace a na bezpečnost.

Když se s vládní agenturou nedohodnete, jaké to bude mít následky?
Pro Litvínov žádné. Agentura pořád mluví o projektech a začleňování, ale přijde mi to jak virtuální realita, není za tím nic konkrétního. Zatím jsme se žádné konkrétní pomoci od Agentury nedočkali. Realizace všech jejich návrhů a doporučení by měla být hrazena z městské kasy. To je stejné, jako když po nás chtěli, abychom za městské peníze rozváželi janovské děti do litvínovských škol. To jsme také odmítli. Ostatní rodiče z jiných částí Litvínova také nemají tento luxus.

Co se v Janově změnilo po dobu vašeho vedení města?
Udělali jsme kus práce v bezpečnosti. Přijali jsme pro Janov čtyři nové strážníky, pořídili jsme pojízdnou služebnu, současně jsme pořídili zásahové obleky. Zavedli jsme policejního asistenta. Modernizujeme kamerový systém. Provádíme bezpečnostní akce v problémových lokalitách. V oblasti čistoty jsme navýšili kontejnery o čtyřicet nádob. Částečně jsme opravili výtluky na silnicích. V sociální práci jsme pokročili o pět terénních sociálních pracovníků, kteří působí na detašovaném pracovišti odboru sociálních věcí v Janově. Do Janova směřujeme i veřejnou službu. Úzce spolupracujeme s osadním výborem. Máme Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov, na jehož realizaci máme přislíbenou dotaci. Nechal jsem také zpracovat studii na opravu chodníků, ale Litvínovu dochází peníze. Oprava chodníků v Janově by radnici stála 3,5 milionu korun. V současné době ale dosáhl daňový propad pro letošní rok 20 milionů korun. Péče o Janov je proto běh na dlouhou trať.

Kdybyste měl říci katastrofickou vizi, kdyby problém s nepřizpůsobivými obyvateli město neřešilo?
To se nestane, takový scénář si nepřipouštím. Nechceme mít z Janova ghetto a uděláme vše proto, aby to tak nebylo.