Střední školy v mosteckém okrese jsou schopné usadit do lavic kolem 2800 žáků. Ročně jich, ale v průměru opustí mostecké základní školy asi 1300 dětí. Každý má tedy šanci se na nějakou školu dostat a tak školy svádí boj o každého studenta. „Většinou je dvojnásobný počet míst ve školách než je deváťáků. Školy přijímají pořád stejně studentů, jen dětí odcházejících z deváté třídy je méně,“ řekl Deníku šéf rekvalifikačních kurzů v Mostě Jiří Tyšer.

Školy nabízející učební obory se snaží zájemce nalákat na alespoň zrušením přijímacích zkoušek. Zatímco někteří žadatelé o přijetí studijní obory se poslední dubnový týden potili nad přijímacími zkouškami, řadu z nich čekala v podstatě jen formalita. V dnešní době ustupují od zkoušek i střední školy.

„Výsledky prvního kola přijímacího řízení ještě nebyly uzavřeny. Část studentů však byla podle určitých kritérií přijata bez přijímacích zkoušek,“ řekl ředitel mosteckého gymnázia Karel Vacek.

Letošní rok byl pro zdravotní školu v Mostě například velmi úspěšný, počet přihlášených několikanásobně převyšoval kapacitu tříd. „Možná také budeme muset někdy přistoupit k přijímání bez zkoušek a pak čekat jak se studenti projeví v průběhu prvního ročníku, ale dokud je nadbytek studentů a my si můžeme vybírat není důvod,“ říká ředitelka obchodní akademie a střední pedagogické školy v Mostě Jana Adamcová.

Rodiče ani studenti se tak bát nemusí. Volných míst na školách je ještě dost. „Na webu Ústeckého kraje, v sekci školství, je již několik dní zveřejněný přehled volných míst v 1. ročnících středních škol v roce 2008/2009 . Postupně, prakticky denně, se aktualizuje. V přehledu jsou uvedeny také konkrétní střední školy. I některá gymnázia mají stále volná místa,“ sdělila Naďa Kocábková oddělení tiskových informací Krajského úřadu Ústeckého kraje.