V plánu Povodí Ohře, hejtmanství a Sdružení obcí Most – Jih je přivést vodu do toku z Průmyslového vodovodu Nechranice. Postaví se kvůli tomu nové potrubí.

„V rámci zajištění vody z Průmyslového vodovodu Nechranice je třeba realizovat odbočku z vodovodu, jehož délka by byla kolem pěti kilometrů,“ vysvětluje mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Potrubí by vodu z Ohře přivedlo k Okořínu, kde by vtékala mezi původní koryto a přeložku Srpiny. Ta teče kolem Strupčic do Malého Března, Havraně a dále až do Bíliny. Srpina pramení u obce Pesvice, dvě třetiny její délky se rozkládají v okrese Most. S nedostatkem vody se potýká dlouhodobě.

„V létě v korytě teče minimální množství vody nebo někdy i žádná,“ poznamenává starosta obce Strupčice Luděk Pěnkava. Podle odhadů by se situace mohla ještě zhoršit i bez dalších nekončících letních veder. Říčku plní i důlní vody, které se čerpají z předpolí dolu Vršany. Přečerpávání by ale mělo skončit, a obce se proto obávají, že by koryto mohlo jednou vyschnout nadobro.

Masopust v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku
FOTO: Dycky masopust! Seriál pronikl mezi maškary na druhém konci republiky

Nedostatek vody pociťují Strupčice už nyní. Srpina tu sice není příliš hustě osídlená vodními živočichy, takže obec neřeší úhyny a záchranu dusících se ryb, přesto se jí problémy nevyhýbají. „Vyschlé koryto v létě silně zapáchá, což je samozřejmě nepříjemné a obtěžující,“ říká starosta.

„Zároveň do Srpiny vtéká přečištěná vodaz čističky odpadních vod, a pokud je v korytě jen málo vody, nemůže se naředit. Takže to negativně ovlivňuje i kvalitu vody,“ doplňuje Pěnkava. Z vodovodu by obec také chtěla napájet rybník na návsi.

Vlakové nádraží v Mostě
Most a Litvínov řeší terminál i rychlovlaky. Ve hře je přímý spoj do Ústí

Projekt a realizaci vodovodu řeší Povodí Ohře. „Projekt na stavbu Okořínský vodovod – Vodní tok Srpina podle smlouvy o dílo bude dokončený v listopadu 2019,“ poznamenává mluvčí podniku. Poté by mělo dojít na samotnou stavbu, přesné datum zahájení ale ještě kraj ani Povodí neznají.

„Termín realizace a dokončení stavby je závislý na získání potřebných povolení včetně vyřešení majetkoprávních záležitostí,“ vysvětluje Jan Svejkovský.

Vodovod povede přes soukromá pole mnoha vlastníků. „Věřím, že se všichni domluvíme, vyschlá řeka je přeci vždycky problém,“ věří starosta Luděk Pěnkava. Stavbu částečně zadotuje i Ústecký kraj, náklady se zatím odhadují přibližně na čtrnáct milionů korun.

Koldům v Litvínově
U Koldomu zaparkujete lépe, Litvínov zvolil přestavbu hlavní plochy