Finanční příspěvek Nadace Občanského fóra převzali organizátoři projektu den po státním svátku 17. listopadu v rezidenci velvyslance Spojených států v Praze. Americký velvyslanec v České republice je tradičním hostitelem slavnostního večera, během kterého nadace vyhlašuje výsledky grantového ročníku.

Slavnostního aktu se letos zúčastnilo na šedesát zástupců spolků a dalších organizací z celé republiky. Úspěšní žadatelé přebírali finanční granty z rukou předsedkyně správní rady Nadace OF Dagmar Havlové a velvyslance USA v Praze Andrewa Schapiro.

Českojiřetínský spolek, který letos například zajistil obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého na Flájích, pomohl Přátelům historie Litvínovska zpracovat projektový záměr. Na jeho základě nadace poskytla zhruba polovinu nákladů plánovaných na rekonstrukci. Na neutěšený stav památníku v Šumné upozornil správce webových stránek Historie Litvínovska Josef Čtvrtníček, který navrhl jeho záchranu. V současnosti zbytek památníku – žulový obelisk – najdeme v Šumné u domu č. p. 16, nedaleko Skalního sklepa.

Nadace Občanského fóra již 19 let podporuje kulturní dědictví s důrazem na opomíjené památky. Byla založena v květnu 1990 jako jedna z prvních nevládních neziskových organizací v Československu. Občanské fórum jí propůjčilo své jméno a počáteční finance. Přestože Občanské fórum už zaniklo, Nadace Občanského fóra existuje nadále, její činnost nepodporuje žádné politické aktivity či hnutí. Jako nezávislý subjekt podporuje pouze dobročinné aktivity.

Prvním projektem oceněným správní radou Nadace Občanského fóra na Mostecku byla obnova zvonice na Klínech v roce 1999, na kterém se podíleli členové dnešního Českojiřetínského spolku.

Při předávání grantu prohlásil tehdejší velvyslanec USA John Shattuck, že mu oceněný projekt připomíná zvuky zvonů v horách Vermontu.

Pomník padlým v Litvínově – ŠumnéDnes torzo pomníku je umístěno v Litvínově - Šumné, v Sokolské ulici u č. p. 16, na soukromém pozemku rodinného domku. Pavlovi Aulickému se podařilo najít v okresním archivu fotografii původního pomníčku.
Na desce na monolitu, byl text v němčině: Věnováno Turnerským německým spolkem Jahnovým. Obětem světové války, a padlým turnerům a bratrskému lidu. 5 padlým z Rauschengrundu (Šumná), 3 padlým z Oberdorfu (Horní Ves), 1 padlému ze Sandlu (Písečná).
Jména padlých na desce: Josef Geissler, Julius Kohner, Ferdinanda Liebscher, Josef Sander, Josef Jurth, Eduard Fritsch, Josef Pochutzer, Anton Rothe, jedno jméno zůstalo neznámé. Kdy přesně byl pomník odhalen, není známo.

Torzo pomníku padlým v Litvínově – Šumné.

Lucie Králíková