Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí bylo schválení Analytické části a Akčního plánu na rok 2019/2020 projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov. Jedná se o klíčové dokumenty, které popisují potřeby a ukazatele stavu vzdělávání na Litvínovsku.