Sloučily se společnosti SPORTaS, s.r.o., CITADELA VI. s.r.o. a Business Centre Litvínov, s.r.o., které spadaly pod radnici. Nástupnickou společností je SPORTaS, který tak jediný zůstává na scéně a dál pod křídly města.

O sloučení těchto subjektů se ve městě mluvilo už několik let, konkrétně od roku 2012. Tento krok má vést například k ulehčení některých formalit.

Jednatelem SPORTaSu zůstává Miroslav Otcovský