Paní Blažková již několik let bojuje za prokázání toho, že obsah studny a žumpy na sousedním pozemku prosakuje na její pozemek. Nejprve se záležitostí zabýval stavební úřad, s jeho postupem však Mostečanka nesouhlasila a celá záležitost putovala k tajemnici Magistrátu města Mostu Františce Levé. Ale ani ta nedosáhla vyřešení sporu tak, aby byly obě strany spokojené.
„Snažila jsem se zjistit, jestli město opravdu nepochybilo, takže jsem ujistila paní Blažkovou, že vše nechá prozkoumat u odborníka,“ řekla Deníku Františka Levá.
Na jednání zastupitelů si však mostečtí politici vyslechli, že magistrát nechal případ posoudit někým, kdo není vůbec odborníkem v oboru. „Soudní znalec nebyl vůbec z požadovaného oboru, přitom jsem městu sama doporučila znalce, který se touto problematikou zabývá,“ informovala zastupitele Blažková.
S tím však Františka Levá nesouhlasí. „Námi vybraný soudní znalec je odborníkem v oboru. Já paní Blažkovou chápu, že by ráda, aby věc za ní vyřešil a zaplatil někdo jiný,“ hájila magistrát tajemnice a Deníku doložila také důkazy, které potvrzují, že zvolený soudní znalec je odborníkem v dané problematice. Doporučila také paní Blažkové, že si může nechat vypracovat posudek u sebou zvoleného znalce, samozřejmě však na vlastní náklady. S tím Blažková nesouhlasí, podle ní pochybil stavební úřad. Žádá kontrolu žumpy. Podle informací úřadu však stav podmáčeného pozemku, který vlastní paní Blažková, nemá žádnou spojitost se sousedním pozemkem a kritizovanou žumpou.