U vstupu na Tesařovu cestu v Litvínově se momentálně provádějí lesnické práce. Odklízejí se tam škody z pokácených stromů. Zřejmě pod tíhou dešťové vody totiž minulý týden došlo k rozlomení vzrostlého buku na svahu. „Porost je zde starý kolem 130 let. Rozdvojený v paždí obou ramen koruny zahnil. Vliv mohlo mít i zvýšené množství srážek v předešlých dnech, část vody se zachycuje na listech a svou hmotností strom zatěžuje," řekl Mosteckému deníku Jiří Kšír z Lesů ČR.

Část stromu při pádu narazila do dalších třech stromů a poškodila je. Drobnější větve i velké kusy dřeva popadaly do blízkého okolí, částečně zasahovaly i do cesty. Nyní na místě probíhají odklízecí práce, místo je raději z několika stran označeno a zabezpečeno červenobílou páskou.

„Vstup do lesa není nijak omezený, lidé by ale měli dbát zvýšené opatrnosti. Žádné bezprostřední nebezpečí z hlediska pádu stromu jim nehrozí, mohlo by však dojít k pádu poškozených větví z korun kolem vylomeného buku. Cesta je ale již odklizená a průchozí," informoval dále Kšír. Pozor by si měli dávat také cyklisté jedoucí z Meziboří.

Drobnější větve byly odklizeny mimo cestu, polena byla odvezena. Zbylý pahýl rozlomeného stromu by pak měl být brzy pokácen, aby zde nebylo žádné riziko ohrožení na zdraví.

Na místě dále došlo k poškození dvou informačních tabulí umístěných na stezce. Informační tabule popisující průběh Tesařovy stezky byla zničena úplně, zůstaly stát jen postranní sloupky. Druhá tabule přežila náraz stromu téměř bez újmy. Oba dřevěné prvky budou opraveny. Strom poničil i informační tabuli umístěnou u sochy Vojtěcha Tesaře. Samotná socha poškozena nebyla, nyní se nachází v prostorách technických služeb v Litvínově. „Socha je v pořádku, takže se na své místo může vrátit ihned, jak to bude možné," řekl Kšír.

Spadlý strom na Tesařově cestě.