Stačí přinést nebo jinak dopravit vystřižený kupon z novin. Každý den losujeme jednoho výherce, kupony zůstávají v osudí. Čím více jich během následujícího měsíce, kdy soutěž trvá, dodáte, tím vyšší je šance na výhru. Výherce z předešlého dne oznámíme vždy v novinách.

Poslední kupon vychází 9. dubna, naposledy losujeme 10. dubna 2013.