OTÁZKY A SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

1) V jaké ulici ve starém Mostě sídlil pivovar?
Pivovar sídlil v Žatecké ulici.

2) Jak se jmenovaly sady mezi tehdejším gymnáziem (později průmyslovou školou a dnes muzeem) a mosteckým pivovarem?
Sady se jmenovaly Resslovy.

3) V jakém roce byla ve starém Mostě postavena židovská synagoga? V kterém roce byla vypálena (v průběhu tzv. křišťálové noci)?
Židovská synagoga byla postavena v letech 1872 až 1873 v Gutenbergerových sadech a byla vypálena v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a později byly její trosky zbořeny.

KDO VYHRÁL?

Prvních pět soutěžících, kteří se zúčastnili naší soutěže, obdrží album historických pohlednic starého Mostu a pohlednice nového města bez ohledu na počet správně zodpovězených otázek. Jsou to: E. Tuchyňová, Most; Pavel Auterský, Most; Eva Kutová, Most; Jiří Kareš, Most; Naděžda Buriánová, Havraň.

DVD Most v minulosti až po současnost obdrží za jednu správně zodpovězenou otázku: E. Tuchyňová, Most.

Dvě DVD Zaniklé a současné obce Mostecka I. a II. získává za dva správně zodpovězené otázky: Pavel Auterský, Most; Eva Kutová, Most a Jiří Kareš,
Most.

DVD Procházka starým Mostem a dvě DVD starý a nový Most, k tomu sadu historických pohlednic starého Mostu a Litvínova získávají za všechny správně zodpovězené otázky tito první tři soutěžící: Walter Puff, Most; Naděžda Buriánová, Havraň; Jana Ječná, Litvínov.

Za účast a správné odpovědi získávají od redakce a Jaroslava Hrona DVD Most v minulosti až po současnost také tito soutěžící, kteří zaslali své odpovědi později než ostatní výherci: Roman Horák, Litvínov a Pavlína Neumannová, Litvínov.

Výhry si lze vyzvednout v redakci Mosteckého deníku. Najdete nás podle mapky: