Soud vyhověl správní žalobě občanského sdružení Kořeny podané na úřad. „Rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 2. května 2011 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení," uvedl v rozsudku soud.

Báňský úřad má do konce týdne čas na reakci. „Zvažujeme, kterou zákonnou cestu zvolíme," řekl Mosteckému deníku Bohuslav Machek, mluvčí úřadu. Instituce má dvě možnosti. Buď dá kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, nebo začne těžbu znovu posuzovat.

Sdružení Kořeny oznámilo, že dolování uhlí na Vršanech v rámci limitů neodmítá. „Těžba na Vršanech je pro nás přijatelná, ovšem pod podmínkou, že bude respektovat zákonem chráněné veřejné zájmy," uvedla Tereza Otcovská z Kořenů. Podle ní se jedná hlavně o efektivní využití vytěženého uhlí, aby se z Vršan přednostně nabízelo teplárnám vyrábějícím současně elektřinu a teplo. Sdružení také v žalobě hájilo ochranu zdraví a životního prostředí obyvatel Mostu a ochranu přírody a krajiny. „Původní rozhodnutí tyto požadavky bohužel nesplňovalo, ačkoliv jsme se je do něj snažili prosadit. Díky Městskému soudu v Praze to teď bude možné napravit," dodala.

Uhlí se těží dál, těžaři se radí s právníky

"Jde o spor mezi Občanským sdružením Kořeny a Českým báňským úřadem," sdělil Mosteckému deníku David Vidomus, mluvčí Czech Coal Group. Rozhodnutí povolovalo Vršanské uhelné hornickou činnost v lomu Vršany se vstupem do dobývacího prostoru Slatinice.

Na základě rozhodnutí soudu byly na šachtě přerušeny skrývkové práce pouze v dobývacím prostoru Slatinice, který v současné době prochází přípravou pro budoucí těžbu hnědého uhlí. V souvislosti s tím bylo odstaveno jedno skrývkové rypadlo.

"Rozhodnutí soudu se netýká těžební činnosti v ostatních částech lomu Vršany, ve kterých probíhá těžba uhlí," uvedl Vidomus.

Společnost Vršanská uhelná nyní analyzuje dopady rozsudku Městského soudu v Praze na její činnost a zvažuje případné právní kroky a jiná opatření. "Jakékoli negativní dopady na zaměstnanost nebo dodávku uhlí smluvním partnerům toto rozhodnutí nemá," dodal mluvčí.

Plán na rozšíření těžby zaručuje šachtě odbyt až do roku 2062. V roce 2013 Vršanská uhelná uzavřela smlouvu s firmou ČEZ o dodávkách uhlí pro elektrárnu Počerady. Firma Czech Coal, vlastník dolu, tak může dlouhodobě udržet až 1 300 pracovních míst a dalších 3 200 v návazných službách v regionu.

Proti přiblížení velkolomu k Mostu protestovala část obyvatel mosteckých částí Ressl a Čepirohy. Prosazovali lepší protihluková a protiprachová opatření.

Plán těžby a reakce lidí popsal Mostecký deník zdezde.