Mimořádná situace je náročná i pro personál. “Problémy si nepřipouštíme, jak přicházejí, snažíme se je obratem řešit. Jsme v pravidelném kontaktu se zřizovatelem, který je pro nás velkou oporou,” říká v rozhovoru ředitelka Městské správy sociálních služeb v Mostě Jarmila Kotyzová.

Jak se vám daří plnit desítky opatření pro seniory doporučených ministerstvem zdravotnictví?
Většinu opatření jsme zavedli ještě před nařízením vlády – společenské akce pro seniory a skupinové aktivity byly zrušeny již v polovině března, stravování se přesunulo na bytové jednotky a uživatelé se zdržují většinou ve svých bytech bez možnosti vzájemných návštěv. Již dva týdny je zaměstnancům měřena tělesná teplota před příchodem do zaměstnání a všichni zaměstnanci používají osobní ochranné pomůcky – celodenně nosí roušky a používají rukavice.

Musí roušky nosit i senioři?
Ano, musí je nosit mimo své bytové jednotky. Některým roušky donesli rodinní příslušníci, ale všichni uživatelé dostali roušky od nás. Šily je naše zaměstnankyně, ale spoustu roušek nám darovali dobrovolníci, kteří roušky také šili sami. Uživatelé nosí roušky při procházce po zahradě, případně pokud opouštějí své bytové jednotky. Při kontaktu s personálem si je také nasazují. Například když jim dvakrát denně měříme tělesnou teplotu s využitím bezkontaktního teploměru.

Jsou všichni klienti a zaměstnanci bez nákazy?
Žádný z uživatelů ani zaměstnanců, kteří jsou v zařízení, nyní nevykazuje žádné příznaky onemocnění Covid-19.

Vyhradili jste část prostor pro izolaci v případě nákazy?
V Domově pro seniory Barvířská vzniká Covid zóna z části jednoho patra. Tato se v případě prokázání nákazy celá uzavře, bude mít vlastní personální zabezpečení a bude fungovat zcela samostatně. S ohledem na to, že v ostatních domovech pro seniory obývají uživatelé samostatně svůj byt, byla by možná izolace uživatele podezřelého z nákazy onemocněním Covid-19 právě ve vlastním bytě. Jedná se však o malá zařízení, která nemohou Covid zónu vytvořit tak, aby byla zajištěna všechna bezpečnostní opatření.

Jak snášejí senioři současnou situaci?
Vzhledem k tomu, že uživatelé si uvědomují vážnost celé situace a důležitost veškerých opatření, tak je přijímají. Vědí, že současný stav je jen dočasný. Již toho spoustu ve svých životech zažili a díky spolupráci a týmové hře ve všech zařízeních zvládají i toto.

A co celý den v domovech dělají?
Sledují televizi, luští křížovky, čtou noviny. Také s nimi trávíme více času, říkáme tomu individuální konverzace a aktivizace na bytových jednotkách, protože uživatelé se navzájem nenavštěvují. Pomáhají jim také fyzioterapeutky, které s nimi individuálně cvičí mobilitu, a v zařízení Barvířská je k dispozici i zahrada, kam mohou uživatelé bez omezení chodit.

Jak je teď důležitý blízký vztah mezi uživateli a personálem?
Blízký vztah napomohl k citlivému přístupu. Jsme si vědomi, že současná situace není pro naše uživatele lehká, většina uživatelů byla v osobním pravidelném kontaktu s rodinami, který teď chybí, ale snahou všech zaměstnanců je, aby byl kontakt zajištěn jinou cestou, tedy moderními prostředky komunikace. Opatření nařízená vládou přicházela postupně, což nám dalo prostor k promýšlení dalších kroků. Denní kontakt s personálem v zařízení, který je běžnou součástí života uživatelů, se zpříjemňuje aktivitami v bytech.

Jak čelí novému režimu zaměstnanci? Nejsou už vyčerpaní?
Zaměstnanci jsou úžasní a patří jim opravdu velké poděkování. Dělají svou práci zodpovědně, odhodlaně a s velkým srdcem, bez kterého to v sociálních službách ani nejde. V současné situaci se navzájem povzbuzují, dodržují a respektují nařízená opatření. Pro všechny je tato situace nová a snažíme se ji všichni společně překonat. Všem nám jde o společný cíl, kterým je ochrana našich uživatelů, teď není pro únavu a vyčerpanost prostor.

Máte dost personálu?
Samozřejmě máme řadu zaměstnanců v pracovní neschopnosti nebo doma ošetřují člena rodiny, ale tomu každý rozumí. Prozatím je stávající počet personálu dostačující, a to díky právě vzájemné spolupráci. Na jednotlivých domovech vypomáhají zaměstnanci z uzavřených denních stacionářů.

Nechybí vám ochranné pomůcky?
Dalo by se říci, že v současné chvíli máme ochranných pomůcek dostatek. Město Most a dobrovolníci nás zásobili opravdu velkým množstvím textilních roušek. Díky redistribuci ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví, Krajského úřadu Ústeckého kraje a zřizovatele jsme postupně zásobováni i dalšími ochrannými pomůckami, kromě roušek také respirátory, obleky, štíty či brýlemi.

Co je teď pro MSSS největší problém?
Problémy si nepřipouštíme, jak přicházejí, snažíme se je obratem řešit. Jsme v pravidelném kontaktu se zřizovatelem, který je pro nás velkou oporou. Problém nastane většinou tehdy, když přijímáme nová opatření, kterými se snažíme ochránit naše uživatele – nejohroženější seniory. V těchto případech potřebujeme podporu rodinných příslušníků uživatelů, které prosíme, aby nám pomohli tím, že budou přijatá opatření respektovat. Nepřijímáme opatření abychom zamezili vzájemnému kontaktu uživatelů a rodinných příslušníků, ale abychom uživatele ochránili a nevystavovali uživatele nebezpeční nákazou Covid-19.

Jak se k zákazu návštěv staví rodiny klientů?
Respektují jej, spolupracují, telefonují, jak zaměstnancům, tak svým blízkým. Pokud někdo není schopen telefonovat, je mu hovor zprostředkován. Zákaz návštěv je nezbytné opatření, a to si uvědomují všichni. Spolupráce s rodinami je zkrátka výborná. Sociální pracovnice jsou s rodinami uživatelů v častém kontaktu. Není v našem zařízení výjimkou, kdy dochází ke kontaktu mezi rodinou a uživatelem například pomocí WhatsApp aplikace či Skype. Život za zavřenými dveřmi se snažíme zveřejňovat přes naše Facebookové stránky zveřejňováním fotografií.

Jaká omezení platí pro penziony pro seniory, které fungují jinak než domovy?
V penzionech je doporučeno omezení návštěv a je omezen příjem žádostí do penzionu - byla zrušena možnost osobního kontaktu. Žádosti se podávají pouze elektronicky či poštou. V rámci pečovatelské služby na penzionech nejsou poskytovány úkony jako velký úklid, doprovody a dovoz k lékaři.

Jak vám nyní může pomoci veřejnost?
Veřejnost nám pomáhá od samého začátku. Patří jí velké díky. Spousta dobrovolníků nám nosila a dosud nosí textilní roušky. Dostali jsme také dobroty pro uživatele a zaměstnance, třeba medovníky, kremrole, ovoce a jogurty. Mezi dary jsou i další ochranné pomůcky – dezinfekce na ruce či ochranné štíty.

Dá se jedním slovem či jednou větou vyjádřit současné dění u vás?
Jsme tým a společně to zvládneme.

Městská správa sociálních služeb v Mostě (MSSS)
má tři domovy pro seniory, kde se stará o více než 400 klientů. V průměru jim je přes 80 let, a patří tak v době pandemie koronaviru k nejohroženější skupině obyvatel. MSSS je příspěvkovou organizací města Mostu a zaměstnává celkem necelé 300 stovky zaměstnanců, hlavně pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a zdravotní personál. V roce 2019 činily celkové náklady 168 miliony korun a díky stabilním příjmům organizace hospodaří s mírným přebytkem. MSSS provozuje kromě domovů pro seniory v ulicích Barvířská, Jiřího Wolkera a Antonína Dvořáka také penziony pro seniory v ulicích Albrechtická, Ke Koupališti a Komořanská, pečovatelskou službu, poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, denní dětský rehabilitační stacionář, denní stacionář pro mentálně postižené klienty a další specializované služby.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in