Mrazivý víkend s sebou přinesl až nečekaně bohatou nadílku sněhu. Ten zhoršil podmínky pro dopravu i pohyb osob po chodnících. Město začalo nastalou mimořádnou situaci okamžitě řešit.

„Musím říct, že všechno co má v technických službách kola a nohy, tak nejenom ve všední dny, ale i o víkendu je venku a pracuje. Měl jsem možnost si to zkontrolovat pomocí GPS, takže mohu potvrdit jejich nepřetržitý pohyb v terénu. Pravdou ovšem zůstává, že s technikou, kterou máme, a s nám dostupným množstvím lidí takovýto kalamitní stav těžko můžeme zvládnout sami. Nasmlouvali jsme proto externí firmy," informoval místostarosta města Milan Šťovíček.

Město to bude stát nemalé finanční prostředky. K najmutí externistů s vlastní technikou se přistoupilo mimo jiné i proto, že se městu minulý pátek porouchaly dvě multikáry s radlicemi, jejichž opravy budou trvat několik týdnů až měsíců.

PÉČE O PARKOVIŠTĚ I HORSKÉ OBLASTI

V pátek se situace stala velmi vážnou, cesty se téměř ztrácely pod závějemi sněhu. Začalo se okamžitě pracovat na jeho odstraňování. V sobotu se odstranil sníh z některých parkovišť v centru města během chvil, kdy na nich neparkovala žádná auta. Dále se zajišťovala zejména průjezdnost pro městskou hromadnou dopravu a pro vozy, které sváží komunální odpad. Obojí se úspěšně podařilo. „Ve spolupráci s Dopravním podnikem jsme všechno zvládli, nestalo se, že by autobusy či tramvaje jezdily se zpožděním,"řekl dále Šťovíček.

Jelikož město Litvínov leží částečně v horské oblasti, musela se zajistit dostatečné péče a zpřístupnění cest i občanům v Horní Vsi, na Křižatkách či na Písečné. V horách městu pomáhali s odklízením místní lidí s dobrou znalostí lokality.

I přesto že péče byla věnována také chodníkům, Šťovíček si uvědomuje, že jejich stav v některých místech není ideální. „Chodníky čistíme, bohužel se ovšem nedá stihnout všechno. Stav tedy není všude takový, jaký by měl být a není ani v našich silách toho dosáhnout. Prosíme občany o shovívavost a soudnost, snažíme se udělat maximum," požádal obyvatele města o pochopení Šťovíček. Přiznal, že město se samozřejmě setkalo i s nepochopením a kritikou.

Popsal třeba případ, kdy pracovníci technických služeb pracující v noci z neděle na pondělí, byli ze dvou lokalit vykázání místními lidmi. Ti se odvolávali na noční klid a nepřáli si být rušeni technikou a probíhající prací, jelikož chtěli spát.

V neděli se konala operativní porada za účasti Městské policie, technických služeb, dopravního podniku i vedoucího odboru nakládání s majetkem. Tam se domluvilo, že je nyní třeba v první řadě odstranit již vzniklé sněhové bariéry z krajů hlavních tahů, silnic a cest. Stát by se tak mělo ještě předtím, než přijde další vlna mrazů hlášených v předpovědi. Částečně již se tak děje. Sníh odhrabaný ze silnic se odváží na několik vytipovaných lokalit za město či k jeho krajům. Jedno z nich je třeba na Koldomu za sportovní halou. Řešila se i lokalita kolem zimního stadionu, kde bylo potřeba vyřešit průjezd i parkování pro nadcházející hokejové zápasy.

Poděkování

„Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří o víkendu a často i v nočních hodinách pracovali nad rámec svých pracovních povinností. Dále děkuji za součinnost Městské policii, Policii České republiky a dopravnímu podniky, se kterými jsme byli v trvalém kontaktu," poděkoval Šťovíček.

Svou vděčnost vyjádřil i lidem, kteří pochopili vážnost situace a když viděli, že ruční čištění nejsou pracovníci schopni zvládnout sami, přiložili ruku k dílu. „Mnoho z nich vzalo v lokalitě, kde bydlí, lopatu do ruky a pustili se do čištění, byť to není jejich povinnost. Už jen to, že si odházeli třeba sníh nahrnutý kolem svého auta, byla pro nás velká pomoc," řekl Šťovíček