Organizace Most k naději, která se zabývá nejen pomocí drogově závislým a již řadu let v Mostě provozuje vedle K-Centra například také Linku duševní tísně, „vtrhne" i na území Litvínova, respektive Janova. Na problematickém sídlišti zprovozní na začátku příštího roku protidrogovou poradnu.

„Vyplynulo to z jednání o komunitním plánu naší organizace a litvínovské radnice. Jedná se o potřebu nejen sociálního odboru udělat tento krok v tak deklasované lokalitě, jakou právě Janov je," říká ředitel Mostu k naději Lubomír Šlapka.

Zřídit poradnu v jiné části města prý nepřicházelo v úvahu. „Cílem je, aby služba byla tam, kde jsou její potencionální klienti. Musí být dosažitelná."
Protidrogová poradna bude fungovat v sedmém patře v třípokojovém bytě v Albrechtické ulici, č.p. 258. Tedy v místě, kde nedávno několikrát hořelo. Na její vznik získal Most k naději finanční prostředky od litvínovské radnice, jejíž představitelé považují otevření takového zařízení vyloženě za nutné.

„V Janově se v posledních letech zvyšuje počet drogově závislých, a to i v řadách školní mládeže. Z toho důvodu se potřeba zřízení této služby jeví jako velice aktuální a z hlediska protidrogové prevence jako nezbytná," podotýká místostarostka Erika Sedláčková.

Městský úřad poskytl Mostu k naději dotaci ve výši 250 tisíc korun. Společnost použije 90 tisíc na koupi bytu, za zbytek nakoupí vybavení.
V jedné z místností bude zázemí pro pracovníky, ve druhé budou probíhat konzultace s příchozími a ve třetí plánuje Most k naději vytvořit prostor pro testování klientů na krví přenosné nemoci.

„Prvotně bude poradna určená pro lidi ohrožené drogami a ty, kteří jsou takzvanými začínajícími uživateli. Těm mohou naši pracovníci nabídnout různé programy a posunout je dál. Důležitou součástí bude i poradenství pro osoby z okolí závislých, rodiče, kamarády," vysvětluje Lubomír Šlapka. „Co se týká testování, bude samozřejmě podléhat přísným podmínkám. Nebude si tam moci přijít jen tak někdo a říci nám, že se chce nechat testovat."

Poradna zahájí svůj provoz na začátku ledna. V budoucnu by v Janově nemuselo zůstat jen u drogového poradenství. Podle Lubomíra Šlapky by Most k naději na místě chtěl nabízet například rady v oblasti dluhů nebo třeba domácího násilí.