Dav vítaný na cestě obyvateli dorazil na náměstí, kdy byl trh a zábava. „Občané jsou tu pracovití, váží si našeho majestátu, oddaně odvádějí všechny poplatky a daně a pomáhají k rozkvětu tohoto města,“ prohlásil na pódiu král, což byl starosta Lukáš Pakosta.

Dějiny Hory Svaté Kateřiny jsou spojené s těžbou rud, hlavně mědi a stříbra. Od roku 1528 mohlo krušnohorské město používat znak a pořádat každou sobotu týdenní trh a v době letnic i osmidenní výroční trh. Od té doby také vznikaly cechy různých řemeslníků.