Řadě místních obyvatel se záměr města nelíbil a vystoupili proti němu na veřejném projednání. „Všichni jsme rádi, že rekonstrukce bude, zrušení chodníků je ale nemyslitelné," řekla Deníku již dříve Michaela Buršová, která bydlí ve Wolkerově ulici.

Vedení města se rozhodlo vyslyšet požadavky obyvatel a přistoupilo na přepracování stávající projektové dokumentace.

Nová projektová dokumentace by měla počítat se zachováním současné podoby chodníků a silnic. „Musíme se ale dohodnout s policií, aby striktně netrvala na vodorovném značení. Nyní platí nová norma, která zohledňuje parkování stále větších vozidel," vysvětluje místostarosta Karel Linhart. Podle této normy by bylo nutné vodorovným značením vyznačit větší prostor pro automobily a tím by se snížila kapacita parkovacích míst. „Pokud bychom se mohli vyhnout vodorovnému značení, jeden chodník by byl využívaný pro částečné podélné stání," popisuje Karel Linhart.

Se vstřícným přístupem města je spokojená také školská rada základní školy. „Město přihlédlo k tomu, že by se změna netýkala pouze rezidentů, ale zasáhla by více jak šest stovek žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Jsem za to rád," říká předseda školské rady Gustav Hotový, který proti původní podobě rekonstrukce veřejně vystupoval.

S pracemi by se mělo začít příští rok. „Až bude v lednu odsouhlasený rozpočet, tak bychom zastupitelům chtěli předat zadávací dokumentaci. Jsem přesvědčen, že toto bude konečná verze," dodává Karel Linhart.