Základní a mateřská škola Horní Jiřetín připravuje den otevřených dveří. Je naplánován na 15. března a zváni jsou nejen budoucí prvňáčkové a jejich rodiče, ale i ostatní veřejnost.

Mezi 8.55 a 11.40 hodin budou mít zájemci možnost nahlédnout přímo do výuky. Od 14 do 17 hodin potom budou probíhat prohlídky školy a jednotlivých tříd včetně školní knihovny, žákovské kuchyňky a dílen. Přístupné budou také chemická laboratoř, keramická dílna a počítačová učebna.

K dispozici budou kroniky s historickými informacemi o škole a k nahlédnutí fotografie z akcí školy. Do 16 hodin je možná i prohlídka školní družiny.