Litvínovští radní odsouhlasili pronájem pozemků a budovy v ulici Sklářská v litvínovské části Hamr spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa. Spolek bude na místě provozovat základní školu, která naváže na aktivity mateřské školy Jeřabinka. Dále budou prostory domu a pozemky sloužit pro zájmové a mimoškolní aktivity veřejnosti.

Smlouva k pronájmu zní na dobu neurčitou za nájemné 1000 korun za rok pro první dva kalendářní roky a ve výši 10 tisíc korun za rok od třetího a následujících letech trvání. Provozovatelé budou také hradit náklady za energie. 

Waldorfská pedagogika je alternativní výchovně vzdělávací program, vycházející z pedagogických zásad formulovaných rakouským filosofem, esoterikem a sociálním myslitelem Rudolfem Steinerem (1861–1925). Snaží se integrovaně rozvíjet jak intelektuální schopnosti žáků, tak jejich praktické a manuální dovednosti, stejně jako jejich umělecké vlohy. Waldorfský učitel by měl pohlížet na dítě jako na duchovní bytost, která přichází na svět nadána možností všestranného vývoje. Jeho úkolem je pěstovat toto nadání a vést dítě k tomu, aby bylo schopno jednou převzít výchovu sebe sama.

Výuka na základních waldorfských školách se od vyučování na běžných českých základních školách na první pohled výrazně odlišuje. Jde zejména o vyučování „hlavních“ předmětů v blocích, nepoužívání učebnic, absenci klasického známkování, brzkou výuku cizích jazyků, pomalejší výuku čtení a psaní, důraz na umělecké předměty, důraz na pracovní a řemeslné činnosti, výuku prožitkem, memorování rytmem a další specifika.

Zdroj: Wikipedia.org