Nově se tato škola bude označovat oficiálním názvem Základní škola a Mateřská škola Litvínov. Z jejího názvu tak vypadne přívlastek s rozšířenou výukou jazyků, protože toto již neodpovídá skutečnosti.

Žáky i pracovníky školy jistě více zaujme nové vybavení učeben tříd ZŠ i MŠ, vybavení šaten a chodeb, školní kuchyně a dílen. To vše plánuje škola pořídit ze svého provozního rozpočtu. Z fondu investic pořídí klimatizaci do třech kanceláří na jižní straně budovy.