Pohádkový den byl součástí tandemového vyučování, které propojuje různé předměty, třeba český jazyk, výtvarnou výchovu a školní dílny. Starší žáci si vše dělali sami, od kulis po loutky javajky, které se objevily v jedné dramatizaci.

Během přestávek se soubory střídaly a po krátkých zkouškách pokračovaly v divadelním maratonu. Prvňáci pauzy trávili v knihovně, kde plnili různé úkoly.

Příprava prvního minifestivalu trvala deváťákům skoro tři měsíce. Tvůrčí činnost mládež očividně bavila, protože celou akci dost prožívala. Pásmo pohádek dostaly první třídy jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí.