Odběr vody v době sucha u Jeníkova na Teplicku stál život stovek raků kamenáčů. K tomuto závěru dospěla Česká inspekce životního prostředí. Za čerpání vody uložila řetenickému závodu AGC Flat Glass Czech pokutu 200 tisíc korun.

Výrobce plochého skla podle inspektorů porušil čerpáním vody z potoka Bouřlivce pod Kamenitým rybníkem zákon o integrované prevenci. „V červenci 2018 odebíral z vodního toku Bouřlivec povrchovou vodu pro vlastní potřebu a nedodržel minimální zůstatkový průtok v toku,“ vysvětlil Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem. „V uvedeném období byly navíc hodnoty průměrných denních průtoků v daném úseku Bouřlivce rovny nule, a tudíž neměla být voda z Kamenitého rybníka odebírána vůbec,“ doplnil Grund.

Inspekce dostala o úhynu raků kamenáčů, kteří jsou kriticky ohroženým druhem, podnět a začala věc vyšetřovat. „Odchyceno bylo asi 200 kusů raků, z nichž část už nejevila známky života,“ upřesnil ředitel inspekce. Zbytek přeživších živočichů ochranáři přesunuli do Loučenského potoka.

Proti rozhodnutí ČIŽP se firma odvolala k ministerstvu životního prostředí, které ale odvolání zamítlo. Pokuta nabyla právní moci 16. března letošního roku. Podle Grunda si byla firma vědoma, že vodní tok trpí nedostatkem vody. „Přesto neměla projednán náhradní zdroj vody v dostatečném předstihu tak, aby k této situaci vůbec nedošlo. Nebyl zachován stanovený minimální zůstatkový průtok a byly ohroženy základní ekologické funkce toku,“ dodal.

Firma svůj postup hájí. „Naše společnost využila jen akumulační kapacity Kamenitého rybníka jako našeho stanoveného záložního zdroje pro chlazení technologie tavení, což je proces, který nelze přerušit,“ řekl mluvčí firmy Libor Sehnal. Primárním zdrojem pro potřeby výroby je vodní nádrž Všechlapy.

Proti tomu, že by se na možné sucho nepřipravovala, se firma ohrazuje. „Za posledních deset let musela naše společnost využít záložního zdroje v Kamenitém rybníku pouze jednou, a to v říjnu 2015,“ doplnil Sehnal.

Primární i záložní zdroje užitkové vody byly podle Sehnala pro provoz dostačující, situaci v létě 2018 ale zkomplikovalo čerpání vody v přehradě ledvickou elektrárnou, která vyčerpala za jeden týden veškeré kapacity vodního zdroje. „Naše společnost byla nucena na základě žádosti správce povodí přejít na určený záložní zdroj vody Kamenitý rybník v době, kdy už panovalo extrémní sucho,“ upřesnil mluvčí sklářského podniku.

Náhradní řešení za vysychající rybník měla být nádrž Barbora, jednání s vodohospodáři ale nedopadla. AGC nakonec problém vyřešilo domluvou s provozovatelem blízkého kamenolomu a začalo čerpat důlní vody. „Naše společnost zahájila převod části čerpané vody z kamenolomu do toku Bouřlivec. Zlepšení stavu na toku po zahájení dotace vody máme potvrzeno zápisem z šetření ČIZP,“ uzavřel Sehnal.