Rozhlehlý soukromý areál Celio v neobydlené centrální části okresu Most, kde se na 38 hektarech pod úředním dozorem shromažďuje a zpracovává nejrůznější odpad, stále funguje v omezeném režimu. Svoz běžného smetí z okolních obcí sice pokračuje, ale z bezpečnostních důvodů je uzavřena část skládky pro nebezpečný odpad, kde neohlášená kontrola koncem července našla zasypané sudy s obsahem rizikového styrenu. Vedení areálu oznámilo, že se jedná o odpad dovezený v rámci státní zakázky ze staré ekologické zátěže ve středočeské Nelahozevsi a že uskladnění je dočasné a v souladu se sanačním projektem schváleným veřejnými institucemi. Z takzvaných styrenových smol Celio vyrábí alternativní palivo pro cementárny. Zakázka se však kvůli uzavírce dostává do skluzu. Případem se navíc zabývá policie. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není jasné.

„V současné chvíli nadále probíhá zahájená kontrola,“ sdělil Deníku ve středu 25. srpna mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka. 

Podle inspekce sudy s různě viskózními styrenovými smolami nesmí být ukládány na skládku, protože je to v rozporu s provozním řádem a hrozí bezprostřední nebezpečí závažného nepříznivého dopadu na životní prostředí. „Styren je vysoce hořlavá látka a při případném požáru mohou uzavřené nádoby se styrenem i explodovat,“ uvedl mluvčí.

Lidé nad zámkem Jezeří kritizovali těžbu buků.
Lidé od ledna uslyší méně pil. Cenné bučiny u Jezeří má ochránit smlouva

Vedení areálu trvá na tom, že se sudy nakládá správně. „Postupujeme podle schváleného projektu v naprostém souladu s provozními řády,“ sdělil člen představenstva společnosti Celio Daniel Kraft. „Inspekce s námi řeší v podstatě tři problémy. Zda styreny můžeme dále skladovat dosud používaným způsobem, zda jsou skutečně medovité až pastovité konzistence a zda jsou to vysoce hořlavé látky,“ dodal. Podle něj se jedná o složitou zakázku, protože styrenová smola mění svou konzistenci a některé sudy z éry socialismu netěsní, takže se sanuje i kontaminovaná zemina.

Společnost překvapilo, že po mnoha předchozích kontrolách bez výhrad se najednou po dvou letech dovozu styrenové smoly na Mostecko vyskytly potíže. Kontroloři v červenci údajně přišli po anonymním udání. Na svou obranu firma objednala znalecký posudek, který má prokázat, že skladování sudů před úpravou odpadu a jeho termickou likvidací je v pořádku. Spor se má řešit příští týden na dalším kontrolním dni v Nelahozevsi.

Areál společnosti Celio má 38 hektarů, slouží ke skládkování a zpracování různého druhu odpadu.Areál společnosti Celio má 38 hektarů, slouží ke skládkování a zpracování různého druhu odpadu.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Tam se na nezabezpečenou skládku průmyslových odpadů během 60. a 70. let minulého století ukládaly chemické odpady, hlavně styrenové smoly z výroby kaučuku a polystyrenových hmot. Likvidace této staré ekologické zátěže, která ohrožuje kvalitu podzemní vody, zahrnuje vytěžení zasypaných sudů a jejich odvoz do Celia, kde se na speciální lince po smíchání s uhelným prachem, pilinami a dalším pojivem vytváří palivo pro výrobce cementu. Celio argumentuje tím, že je to nejefektivnější, nejbezpečnější a nejekologičtější varianta, kterou potvrdila ministerstva i inspekce životního prostředí.

Celkem se má v Nelahozevsi do konce dubna 2022 vytěžit 4 692 tun odpadu s obsahem styrenových smol. Celio dosud přijalo 3 194 tun a 1 928 tun se už spálilo v cementárně Čížkovice na Litoměřicku. Protože odběr paliva z odpadu podléhá různým výkyvům, Celio 1 266 tun styrenové smoly uskladnilo ve své skládce nebezpečného odpadu. Pokud se provoz obnoví, hodlá firma dovézt z Nelahozevsi zbytek odpadu a po úpravě ho odvézt do cementárny.

Sedmnáctiletý Vojtěch ukazuje, jak velké jsou kameny metr od břehu jezera Most.
Z pláží jezera Most zmizí balvany. Nahradí je kamínky pro lepší chůzi

„Současná situace je pro nás nepříjemná a brzdí nás, protože dokud se celá záležitost úředně nerozhodne, tak nemůžeme pracovat. Všichni si přejeme, aby styrenové smoly byly jednou provždy a co nejrychleji zlikvidované. I my máme zájem, abychom měli tuto zakázku za sebou,“ sdělil Kraft. Podle něj společnost dostává zaplaceno za každou tunu, kterou využije cementárna, a proto je pro Celio uskladnění finančně nevýhodné. Zatím za zlikvidovaný odpad obdrželo 3,4 milionu korun. „Jakékoliv nesprávné či nezákonné nakládání se styrenovými smolami by postrádalo jakýkoliv ekonomický smysl a motiv,“ upozornil Kraft.

Zakázka je přesto v hledáčku policie. „Zatím k tomu nemůžeme poskytnout bližší informace a nebudeme ani specifikovat, která součást policie se tím případem zabývá a ani v jakém je to stadiu,“ řekl mluvčí Policejního prezidia ČR Jakub Vinčálek.

O areálu Celio
V areálu pracuje padesátka lidí, včetně ostrahy, řidičů nákladních vozů a obsluhy linek na zpracování odpadů. Zhruba polovina veškerého odpadu, který Celio přijímá, se recykluje, zbytek končí na vnitřních skládkách rozdělených podle druhu materiálu. Provozovatelem areálu je od června 2019 holding Purum Kraft.