Při nedávné namátkové kontrole tam ale pracovníci České inspekce životního prostředí objevili velké množství údajně špatně skladovaných sudů obsahujících vysoce hořlavý styren, ten měl být přitom podle nich už zlikvidovaný. Inspekce i kraj nařídily omezit provoz skládky a dál situaci řeší. Provozovatel tvrdí, že jde o odpady z probíhající státní zakázky, dodržuje prý všechny postupy, k dočasnému uskladnění údajně došlo z kapacitních důvodů provozu, kde se odpad likviduje.

„Po celou dobu postupujeme zcela v souladu se schváleným realizačním projektem dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Realizace zakázky probíhá v naprostém souladu s integrovaným povolením a provozními řády. V posledních dvou letech k zakázce proběhlo několik řádných kontrol, při kterých nebyly shledány žádné závady,“ reagovala mluvčí skupiny Purum Kraft Klára Kobzová. 

Odpad má podle provozovatele Celia pocházet z probíhající státní zakázky na sanaci staré ekologické zátěže, která se týká skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol, kam se ukládaly zbytky z výroby polystyrenu.

Skládka Celio.
Hejtmana šokoval nález sudů s nebezpečnou látkou. Skládka musí omezit provoz

Kauza vznikla poté, co inspektoři České inspekce životního prostředí provedli na skládce nebezpečných odpadů na konci července neohlášenou kontrolu, při níž našli značné množství sudů, které tam byly od září 2019 do června 2020. Sudy obsahovaly vysoce hořlavý styren. Na hraně navážky bylo na délce minimálně 70 metrů umístěno několik vrstev sudů na sobě v několika řadách, další sudy měly být na přilehlé straně. Podle inspektorů firma odpad skladovala, přestože měl být zlikvidovaný mimo areál skládky. „Přijaté odpady měly být podrobeny úpravě a následovat měla termická likvidace ve zcela jiném zařízení mimo areál společnosti Celio,“ uvedl k případu mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka.

Situaci kolem skládky Celio sleduje také policie. „Můžeme potvrdit, že se tím zabýváme,“ potvrdil mluvčí Policejního prezidia Policie ČR Ondřej Moravčík. Podrobnosti ale nechtěl sdělovat, ani neupřesnil, který útvar kauzu prošetřuje a co přesně prověřuje.

Protože by styren mohl způsobit rozsáhlý požár nebo explozi, nařídily Česká inspekce životního prostředí a kraj, který se případem také zabývá, omezení provozu skládky. Podle úředníků došlo k závažnému porušení provozního řádu skládky a vzniklo nebezpečí závažného nepříznivého dopadu na životní prostředí. Úřady také nařídily firmě přijetí dalších bezpečnostních opatření, která mají snížit riziko požáru a zvýšit bezpečnost na skládce. Probíhat má také řízení o odstranění rizikového odpadu.

Šokovaný hejtman

„Jsem v šoku z toho, že si společnost, která se zavázala k likvidaci ekologické zátěže z minulých let, dovolí vytvořit další takovou zátěž pro životní prostředí. Svým chováním může dokonce ohrozit životy lidí, kteří by v případě požáru na skládce, která mimochodem zahořívá až podezřele často, zasahovali a nevěděli, jaké skryté nebezpečí na ně pod povrchem číhá,“ prohlásil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Zástupci skupiny Purum Kraft se brání a tvrdí, že odpady úpravou procházejí postupně a že uskladnění bylo dočasné. Říkají, že dodržují všechna nařízení. Na skládku mělo být ze sanační lokality Nelahozeves přivezeno zhruba 3 200 tun odpadu, téměř 2 tisíce tun už měly být podle firmy ekologicky zpracovány a odvezeny do společnosti Lafarge v Čížkovicích ke konečnému termickému využití. Podle zástupců firmy ale není společnost Lafarge schopna neustále a bez přestávek odebírat takové množství odpadu, musí se proto likvidovat postupně. Hlavně prý kvůli kapacitě zařízení, charakteru odpadu a různým technologickým odstávkám.

Sousedský dům Libuše v Janově uspořádal besedu s promítáním dokumentu o aktivitách umělců v brazilských slumech.
Mezinárodní síť inovátorů ovlivňuje budování nového centra Janova

A tak provozovatel Celia prý přistoupil k dočasnému uskladnění části odpadů (zhruba 1200 tun) na hraně skládky, umožňují mu to prý přijatá povolení.

Na skládce Celio v minulosti už několikrát hořelo. Loni například v jedné z hal, v roce 2018 dosáhla škoda po požáru 100 milionů. Provozovatel už v minulosti dostal od inspekce životního prostředí pokutu za překročení kapacity překladiště a za to, že nepřekryl nebezpečný azbest.