Jednání mezi mosteckým skautským střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností Innogy Česká republika skončila dohodou, která umožní další rozvoj spolkové činnosti v Mostě. Snahou intenzivních jednání bylo získat objekt bývalého mistrovského okrsku RWE (dnes Innogy) v ulici Slovenského národního povstání 1191 v Mostě pro potřeby skautského střediska a jeho oddílů.

Představenstvo společnosti Innogy schválilo prodej svého objektu a mostečtí skauti tak pro svou činnost získají nové prostory. V první fázi budou v objektu v nájmu, posléze se celý areál stane jejich majetkem. Informoval o tom Michal Tarant, vedoucí skautského střediska v Mostě.

„Celý záměr by se nepodařilo zrealizovat bez výrazné pomoci Skautské nadace Jaroslava Foglara, která zprostředkovala jednání se společností a zajistila úvěr na nákup nemovitosti. Nešlo by to také bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku z Fondu obnovy nemovitostí Junáka,“ uvedl Tarant.

Poprvé v historii se podle Taranta podařilo v Mostě zajistit a vytvořit dobré a kvalitní zázemí pro činnost skautských oddílů ve městě i v regionu. „Potenciál objektu je daleko větší,“ dodal Tarant. Mostečtí skauti plánují, že mimo svou celoroční činnost objekt otevřou i pro různé další akce a aktivity, příležitosti formálního i neformálního vzdělávání, zájmového setkávání zaměřeného na volnočasové a prorodinné aktivity, workshopy, tvořivé a rukodělné díly. „Chceme, aby nový skautský dům sloužil a byl naplno využíván, pokud možno, každý den,“ uzavřel Tarant.

Skauti dosud sídlí v pronájmu, ve školní budově Eduarda Basse poblíž nádraží, kde došlo k majetkovým změnám.

Odkaz FoglaraSkautská nadace Jaroslava Foglara podporuje skautské organizace. Od roku 2002 přispívá na nákup a opravy kluboven, tábořišť a jiných nemovitostí. Činnost financuje z darů osob a firem i z dědictví ze závětí odcházejících skautů. Tím byl i slavný spisovatel Jaroslav Foglar.