„Dospělí se zapojili do celostátní pomoci v systému Skautská pomoc. Pokud byla v systému zaregistrována konkrétní poptávka, například nákup nebo dodání roušky, snažili jsme se ji co nejrychleji vyřídit,“ popsal vedoucí skautského střediska v Mostě Michal Tarant.

Roušek ušili skauti téměř tisíc. Mladší děti pak obrázky zaháněly pochmurnou náladu seniorů izolovaných v domovech.

Skautům samotným ale do smíchu nebylo. Skautská činnost byla po vyhlášení nouzového stavu po celé republice pozastavená. Mostecké oddíly ale neváhaly a svoji činnost přenesly z kluboven a přírody do světa on-line. „Neměli jsme s tím žádné zkušenosti, ale chtěli jsme našim dětem zpestřit pobyt v domácím prostředí,“ doplnil Tarant. A povedlo se, meze kreativity skauti nepoznali. Přes Skype, sdílené dokumenty a sociální sítě se cvičilo, malovalo, zpívalo a dokonce se plnily i skautské výzvy. „Postavit si bunkr šlo i v pokojíčku, výzvou bylo pečení bábovky. Měli jsme kuchařskou výzvu, malovali obrázky a plnili jsme dobré skutky. Z toho se pak poslaly fotky na Facebook,“ zmínil Tarant.

Teď už se smí skauti zase scházet, byť zatím jen venku. Vyhlížejí návrat do Skautského domu, který v Mostě otevřeli před třemi lety. 

V Mostě nebylo od roku 1990 nikdy více skautů než teď, říká Michal Tarant

Michal Tarant, vedoucí skautského střediskaZdroj: archiv Skaut MostMostečtí skauti to mají skvěle rozjeté. Rok za rokem přibývá členů i aktivit. Jejich činnost nezmrazila ani koronavirová pauza, přesto se skauti už těší, až budou moci obnovit klasickou klubovou činnost. „Společné zážitky v klubovně či venku nebo na táboře všem chyběly,“ připomíná vedoucí skautského střediska v Mostě Michal Tarant.

Láká děti v dnešní době ještě skaut?
V Mostě nebylo od roku 1990 nikdy více skautů. Některý ze šesti skautských oddílů v Mostě letos navštěvuje více než 210 dětí, o které se stará čtyřicítka vedoucích, dospělých dobrovolníků. Skautů v Mostě je v roce 2020 celkem 255. Uvidíme, jaká bude situace po koronavirové krizi, věříme že se v trendu nic nezmění, prostor pro nové členy ještě je.

Proměnila se členská základna za posledních 20 let?
Poměr kluků a holek je stabilně stejný. Proměnil se věk členské základny. Od roku 1990 ubylo dospělých a dětí ve věku okolo 12 - 14 let. Hodně přibylo mladších dětí od 7 do 11 let a s možností zakládání oddílů předškoláků pak po celém Česku začalo přibývat i dětí v této věkové kategorii.

Chodí děti do skautu z vlastního rozhodnutí nebo plní přání rodičů?
Je to tak na půl. U těch nejmladších hrají velkou roli rodiče nebo vrstevníci ve škole, kteří třeba do některého z oddílů chodí. Junák si v roce 2019 nechal dělat výzkum. Děti v našich oddílech hledají především stabilní kolektiv a pestrý a zajímavý program zaměřený na všestrannost a nikoli jen a individuální dovednosti či výkon nebo sport.

Upravuje se náplň skauta i podle současných trendů?
Snažíme se jít s dobou. Skauting se mění tak, jako celá společnost. Snažíme se ale program a výchovu stavět na osvědčených základech a principech budování vztahu k přírodě, pomoc druhým, podpora vzájemné spolupráce a sounáležitosti. V našich programech využíváme moderní technologie či materiály, ale nechybí samozřejmě tradiční věci - pobyt v přírodě, táboráky na výpravách a táborech, sport, běžné hry. Koronavirové období nás posunulo do on-line světa, ale jsem přesvědčen, že osobní kontakt, společné zážitky v klubovně či venku nebo na táboře jsou nezastupitelné a všem chyběly.

Blíží se léto a s ním spojené tábory. Už víte v jakém režimu je letos vypravíte?
Zatím to vypadá, že až na různá režimová opatření na plánovaných táborech to nebude až tak strašné. Vlastní program nebude potřeba příliš měnit nebo upravovat. Plánujeme pořádání šesti vlastních skautských letních táborů a ve spolupráci s Centrem Radost dalších pět pobytových táborů pro veřejnost a osm příměstských táborů v Mostě.

Co letošní rok ještě mostecké skauty čeká?
Od září snad bude možná i normální činnost v klubovnách včetně víkendových aktivit. Plánujeme oslavu sta let od vzniku prvního skautského oddílu na Mostecku. Už nyní jsou v plném proudu přípravy největšího skautského setkání v historii, vlastně v celém Ústeckém kraji. V červnu 2021 by se v Mostě mělo uskutečnit čtyřdenní setkání přibližně dvou tisíc vodních skautů.