Týmy například v sobotu závodily v plachetnicích nebo vytvořily stanoviště s různými soutěžemi a skautskými dovednostmi. Vše probíhalo za normálního provozu pro veřejnost, kromě omezení pro auta a stanových míst na Matyldě.

Navigamus se koná jednou za tři roky. Poslední setkání příznivců vodního skautingu bylo na Lipně.