V roce 1997 byla na stavbu zpracována studie, v roce 2001 získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kladné stanovisko v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Od té doby ale příprava stavby silnice nepokročila. „Další stupeň přípravy není zpracován ani zadán ke zpracování,“ sdělil Deníku Jan Studecký, mluvčí ŘSD. Kdy se bude stavět, je nejasné. V nejbližších letech to ale pravděpodobně nebude.

V současné trase silnice I/15 z Loun a Mostu do Lovosic je v některých úsecích řada zatáček, silnice je úzká. Stává se tam proto řada vážných dopravních nehod.

„V oblasti kopce Číčov u Hořence silnice prochází zónou aktivních sesuvů. V pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů v povodí Suchého potoku u Želkovic a potoku Žejdlík u Třebívlic není náležitě zabezpečena z hlediska rizik možné kontaminace zdrojů vody ze silničního provozu,“ uvádí ŘSD.

Počítá se rovněž s výstavbou obchvatu Želkovic, jejichž obyvatele trápí frekventovaná doprava už řadu let. Silnice I/15 totiž spojuje průmyslové oblasti kolem Mostu a Lovosic, intenzita kamionové dopravy je tam značná. Denně u Libčevsi po silnici projede pět tisíc aut, z toho přes tisíc těžkých nákladní vozů.

Nová trasa silnice I/15 se plánuje v délce deset kilometrů. Začne u Bělušic, povede jižně od Kozlů kolem Sinutce k Libčevsi. V současné době je silnice několik kilometrů severněji u Hořence. Za Libčevsí směrem na Lovosice se chystá jižní obchvat Želkovic. Náklady se odhadují na miliardu korun.