Toto místo přitom patří k nejfrekventovanějším z nedostavěných úseků silnice. A tím pádem i k nejnebezpečnějším s velkým výskytem závažných dopravních nehod.

V současné době ŘSD plánuje, že stavbu úseku mezi Slaným a Panenským Týncem zahájí v roce 2013 a dokončí v roce 2017.

„S ohledem na složitost stavby a vzhledem ke komplikovanému vypořádávání majetkoprávních vztahů je reálné očekávat vydání územního rozhodnutí a nabytí jeho právní moci zhruba v polovině roku 2010. Následně do konce roku 2011 je možno zpracovat a projednat dokumentaci pro stavební povolení, které by pak mělo být vydáno v první polovině roku 2012,“ vysvětlila Martina Vápeníková, tisková mluvčí ŘSD.

„Kvalitní přípravou chceme minimalizovat riziko odvolání do těchto správních aktů, neboť zdlouhavé odvolací řízení by znamenalo zpoždění proti předpokládaným termínům,“ dodala s tím, že z hlediska vlastní realizace stavby, která má být zahájena na jaře v roce 2013, není stavebně problém zkrátit lhůtu výstavby tak, aby mohlo dojít ke zprovoznění dříve než v roce 2017.

„Ovšem za předpokladu, že se podaří najít dostatečné finanční zdroje,“ připomněla Vápeníková.
Tento úsek silnice je v současné době navržen do seznamu české infrastruktury, která by měla být financována z operačního programu doprava Evropské unie. Stejně tak jako většina dalších částí silnice R7 v Ústeckém kraji.

Rychlostní silnice R7 povede mezi Slaným a Panenským Týncem v trase současné komunikace – budou k ní přistavěny dva pruhy. Jen u Lotouše bude postaven severovýchodní obchvat obce. Všechny mosty na současné trase budou zrekonstruovány, jeden stržen a postaven nový. Zároveň by tam mělo vyrůst devět protihlukových stěn o celkové délce přesahující pět kilometrů. Dostavba silnice na čtyřpruh má stát tři miliardy korun.

Termíny výstavby jednotlivých úseků silnice R7 se neustále protahují. V současné době je čas na přípravu stavby silnice mnohem delší, než doba potřebná k její vlastní výstavbě. ŘSD má hlavně problémy s výkupy pozemků. Někteří majitelé je nechtějí prodat za ceny, které stát nabízí. „Problémy s výkupy pozemků na všech našich stavbách jsou trvalého rázu. Dochází proto k jejich vyvlastňování,“ uvedl Václav Filip, náměstek pro výstavbu ŘSD Chomutov. Proces vyvlastňování je zdlouhavý, přípravu stavby to značně komplikuje.

V současné době se na R7 staví tři úseky v délce téměř devět kilometrů. Jedná se o obchvat Sulce na Lounsku, mimoúrovňovou křižovatku Vysočany na hranici Žatecka a Chomutovska a navazující úsek k Bítozevsi. V příštím roce na tyto úseky má navázat stavba silnice do Chomutova kolem Droužkovic a na druhou stranu k Postoloprtům. V roce 2010 se má podle nynějších plánů ŘSD přikročit k rozšíření obchvatu Loun na čtyřpruh a k výstavbě navazujícího úseku kolem Chlumčan. Jako poslední se počítá se zahájením dostavby obchvatů Postoloprt a Panenského Týnce – oba úseky se mají začít stavět na konci roku 2010 s termínem dostavby konec roku 2012.