Škola je místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká. Ve škole jsou pro šikanu ideální podmínky. „Pokud porovnám výskyt šikany na školách s uplynulými lety nedá se říci, že by se jí podařilo úplně vymýtit. Ovšem je už mnohem větší informovanost veřejnosti o prevenci šikany. Například učitelé na většině školách na Mostecku jsou již školeni o tom, jak postupovat, pokud se v jejich třídě objeví šikana,“ řekla Deníku výchovná poradkyně ze 3. Základní školy v Litvínově Hana Kašková.
Na školách je veliká koncentrace dětí, dostatečný „výběr obětí“ a existuje řada prostor, kam oko pedagoga nedohlédne. Podle odborníků často i pedagog, většinou nevědomky, poskytne prostor pro zrod šikany. „Existuje několik forem šikany, od slovních útoků, psychické a fyzické šikany až po ekonomickou šikanu, která se na školách v posledních letech velmi rozmohla,“ dodala poradkyně Kašková.
Podle školní psycholožky Zdeňky Pavlíkové je nutno konstatovat, že ve většině případů škola nereaguje odpovídajícím způsobem. „V prevenci šikany je také velmi důležitý postoj vedení školy,“ řekla. V mnoha případech se stalo, že škola či třídní učitel problém šikany jaksi zamaskovali, aby nevznikl nepříznivý dojem v hodnocení učitele, či úrovně celé školy. „Často také dochází ke zneužití tohoto slova. Je mnohdy šikanou nazývá něco, co jí vůbec není. Proto je také velmi důležitá spolupráce rodičů a jejich objektivní pohled na daný problém,“ sdělila psycholožka Pavlíková.
Podle specialistů na prevenci šikany je vše problémem dnešní doby, děti se vidí ve svých filmových hrdinech či v počítačových hrách a rodiče jim mnohdy ani nevysvětlí, co je a co není reálné. A jak to vlastně v normálním životě chodí.