Čtyřicetiletá Lucie nese těžký povánoční nákup sídlištěm Pod Lajsníkem v Mostě. Obejde parkoviště u zdravotního střediska a po hrbolaté betonové cestě zamíří kolem halové garáže do ulice Čelakovského, kde dělníci opravují vedle cisterny s pitnou vodou prasklý vodovod. Bahnitý proud z havárie teče do kanálu mezi dětským domovem a problematickým blokem 518, u něhož si lidi v posledních letech stěžovali na potkany, nepořádek, výtržníky a rozpadlé cesty. Navzdory chátrajícím zákoutím a zhoršeným sousedským vztahům se Lucii na sídlišti líbí.

„Bydlíme tu s dětmi dvanáct let a pro nás je to tu svým způsobem srdcovka. Má to tu svoje kouzlo,“ říká Mostečanka. Není proto divu, že patří k lidem, které zaujal záměr města venkovní část sídliště v příštích letech zvelebit. „Určitě je dobře, že se město stará a že to tu chce trošičku zkulturnit. Spousta starousedlíků, kteří tu ještě bydlí, si hezčí sídliště zaslouží,“ dodává Lucie. Uvítala by například vylepšení parku u knihovny, víc hřišť, místo pro volné venčení psů, prostor pro scházení maminek či schůdnější cesty s lavičkami.

Příprava na postupnou proměnu sídliště Pod Lajsníkem se teď dostala do další fáze. Město má hotovou územní studii revitalizace veřejných prostranství a návrhy řešení představí místním obyvatelům ve čtvrtek 12. ledna v 16 hodin v základní umělecké škole v ulici Moskevská. V příštím roce vznikne projektová dokumentace, ze které vzejdou konkrétní stavební úpravy a odhad ceny. Realizace na etapy s pomocí dotace se plánuje na roky 2024 až 2026. Zveřejněná studie o 40 stranách zohlednila i výsledky dotazníkového šetření a sociologického průzkumu mezi obyvateli.

Lepší dopravní situace

Sídliště má být atraktivnější, čitelnější a lépe prostupné pro chodce a cyklisty. „Dále je navržen soubor dílčích detailních opatření vedoucích k odstranění závad a problémů zjištěných v rámci doplňujících průzkumů a rozborů a analýz území,“ uvádí se ve studii, která slibuje i zlepšení zeleně a dopravní situace. Doporučení se týkají jen veřejných prostranství. „Nejsou navrhovány žádné nové dostavby budov,“ stojí ve studii.

Ta navrhuje například vytvoření centra celého sídliště, s nímž by se identifikovali všichni místní obyvatelé, posílení pěších vazeb na vrchy Šibeník a Lajsník a dovybavení ulic. Jedná se třeba o vodní prvky, stromořadí, sochařská díla a klidové zóny pro maminky s dětmi a seniory. Plán zahrnuje také navýšení počtu parkovacích stání s minimálními zásahy do zeleně, což mají umožnit plochy vyhrazené pro parkovací domy. Studie zároveň doporučuje vytvořit podmínky pro vznik intimnějších ploch, které by využívali obyvatelé dvou až tří sousedních paneláků.

Městská knihovna Most. Archivní foto
Knihovna přesídlí do Repre. Co bude se starou budovou, ale v Mostu stále neví

„Navíc je pro každý jednotlivý blok bytových domů vymezen prostor pro vznik polosoukromých prostranství, sloužících pouze pro obyvatele daného bloku s variabilním využitím od předzahrádek po grilovací místa nebo plácky pro nejmenší děti,“ navrhuje studie.

Ta jako nejdůležitější prostor s celoměstským významem označila část parku v ulici Čelakovského, kde bude hlavní reprezentativní a pobytový prostor s výhledem na dominanty města a okolní krajiny. Vyloučena není ani rozhledna či vyhlídková plošina nebo kavárna. Významným prostranstvím má zůstat i okolí bývalého nákupního centra Sputnik, kde se doporučuje využití pro komunitní centrum se službami a aktivitami pro místní obyvatele. Studie prosazuje také ekologická opatření, třeba oživení fasád bez oken pnoucími rostlinami, zakládání zelených střech na veřejných nízkopodlažních budovách a zadržování srážkové vody. „Revitalizace sídlišť je pro nás urbanisty pořád živé a velké téma,“ sdělila už dříve Veronika Šindlerová z týmu, který studii zpracoval.

Co se týče silničního provozu, celé území vnitřního sídliště má být zklidněno maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině a vyloučením tranzitní dopravy v prostřední části ulice Čelakovského, kde je nyní průjezd parkem. Nově by tam měla projíždět jen vozidla integrovaného záchranného systému a údržby.

O sídlišti Pod Lajsníkem

Panelákové sídliště s 6 300 obyvateli v 3 500 bytech leží na svahu mezi vrchem Lajsník, lesoparkem Šibeník a konečnou tramvaje. Hranice obytné zóny o rozloze 47 hektarů tvoří ulice Moskevská, J. Suka, Pod Lajsníkem a Rudolická. Počtem obyvatel je sídliště větší než mnohá města v ČR, například Tanvald či Františkovy Lázně. Sídlišti dokončenému v roce 1975 se někdy říká také Pod Šibeníkem, Pětistovky či čtvrť Bohumíra Šmerala. V lokalitě sídlí řada důležitých institucí, například okresní soud, městská knihovna, Policie ČR, katastrální úřad a školy. Kromě dalších známých budov jako Sputnik či Krym dominuje sídlišti protáhlý centrální park, který dělí lokalitu na dvě části a za ulicí Moskevská navazuje na další park.

Loni probíhal půlroční průzkum mezi místními obyvateli, jejichž podněty ovlivní plánovanou rekonstrukci prostranství. Dotazník vyplnilo celkem 450 domácností a lidé navíc vyplňovali pocitovou mapu, kde vyznačili přes tisíc bodů. Podle průzkumu jsou zeleň a klid největšími přednostmi sídliště, k slabinám patří hlavně problémy s parkováním a zanedbaná zákoutí s nedostatečným mobiliářem. Zdrojem obav je především okolí bloku 518 a Sputniku.