Mostečané si na cesty přišli postěžovat i Deníku. "Proč přístupové cesty nejsou vyasfaltované stejně jako ty na vrchu? Po cestičkách, které jsou jen vysypané se nadá chodit," uvedli manželé Vokáčovi. Na cesty upozornil Deník i čtenář-reportér Alois Vrabec. Podle jeho slov vznikají vedle šotolinových cest další vyšlapané cestičky, po kterých se chodí lépe. Podle Ireny Kotlanové z odboru investic a údržby byly tyto pěšiny vybudovány touto technologií záměrně. „Technologie, při které jsou cesty vybudovány se štěrkovou nosnou vrstvou, stmelenou kalením, byla zvolena z důvodu zachování přírodního rázu parku Šibeník,“ vysvětlila. Odbor si je vědom i některých nedostatků. Například toho, že v místech většího spádu dochází ke splavování štěrku na stávající cesty. To podle Kotlanové nyní řeší zhotovitel stavby.Město v parku provedlo úpravy za 18 milionů korun. Jenže i nové lavičky, altánky či odpadkové koše podléhají chování vandalů. Městští strážníci sice místo hlídají, nedaří se jim však chytit každého vandala.