Umět plavat patří k základním lidským dovednostem. Bohužel nám však nebylo dáno již při narození, takže si ho musíme osvojit sami. Čím dříve, tím lépe. A tak je jenom dobře, že se plavání vyučuje i na základních školách. Má to ale jeden háček. Výuka plavání není ministerstvem školství dána jako povinná. Naštěstí převážná většina ředitelů výuku plavání do svého výukového plánu zařazuje. To je potom povinné.

Plavat se chodí učit děti ze třetích a čtvrtých tříd do bazénu buď při Střední zdravotnické škole či při 3. Základní škole nebo do bazénu Dětského domova. To podle toho, kam to mají nejblíže. Plavat chodí vždy jednou za týden na dvě hodiny po dobu deseti týdnů. A navzájem se střídají tak, aby všechny bazény byly co nejlépe využívány.

Zachraňují životy

„Každý pohyb je prospěšný. A plavání posiluje motoriku, koordinaci, všeobecně tělesnou i duševní zdatnost. Pro děti má určitě velký význam. V neposlední řadě i pro to, že když někdo z nich spadne do vody, tak se neutopí, ale zachrání. Většina dětí, které k nám přijdou, plavat neumí a ty, které se již plavat naučily samy, mají převážně velmi špatný styl,“ vypráví Aleš Hron. „My je tady učíme samotné plavání i správný styl. V našem systému provádíme předplavecký výcvik již v mateřských školkách. Na těch malých je vidět, jak se jim to líbí i jak je to baví,“ dodává Hron.

„Pochopitelně, že se nenaučí plavat úplně všechny děti, ale velká většina. A i ten, co se plavat nenaučí, odchází s tím, že když spadne do vody, umí se přetočit na záda, zorientovat se a dostat se ke břehu. To je hlavní důvod, proč učíme děti plavat na zádech. Snadno se tak dýchá a je možná i orientace v prostoru,“ říká Marcela Včelková, učitelka plavání.

Plavání by mělo být povinným předmětem

Velkým přání Aleše Hrona a plavecké školy Most, stejně tak, jako celé asociace plaveckých škol v České republice je, aby se do vyhlášky Ministerstva školství vrátilo u výuky plavání slůvko „povinná“. A jestliže se to nepovede, tak alespoň to, aby ti, kteří mají rozhodovací pravomoce, stejně tak jako doposud, považovali umění plavat za základní lidskou dovednost a umožňovali jeho výuku vždy dostatečně financovat.

Radomír Böhm