„Chápeme, že někteří obyvatelé vyjádřili obavy, nicméně u většiny obyvatel jsme negativní postoj nezaznamenali. Jsme s obyvateli obce ochotni kdykoli o záměru diskutovat, představovat jeho výhody pro obec a připravit ho tak, aby měl co nejmenší dopad na kvalitu jejich života a životní prostředí,“ sdělil mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Firma spoléhá na to, že lidi osloví plánovaná rekultivace kamenolomu a další benefity. „Změna současného, v některých ohledech i nebezpečného, prostoru v území pro relaxační a oddychovou rekreační zónu bude pro obyvatele obce Braňany i sousedních sídel přínosem, stejně jako finanční kompenzace v průběhu realizace projektu. Nezanedbatelným faktem je také vytvoření nových pracovních příležitostí, a to především pro místní obyvatele,“ uvedl mluvčí.

Jaké kroky firma podnikne, pokud referendum skončí v její neprospěch, není známo. „K tomu je zatím předčasné se vyjadřovat, rozhodne aktuální vývoj situace,“ dodal Kopecký.

Rozhodne září, bude referendum

Místní referendum v Braňanech se bude konat v pondělí 2. září od 14 do 22 hodin. Zastupitelé obce o tom rozhodli 19. června. Návrh na konání referenda podala v květnu s podporou několika stovek obyvatel skupina oponentů, kteří s těžbou nesouhlasí. Obávají se hluku, prachu, nárůstu automobilové dopravy, změny rázu krajiny a ohrožení zdrojů vody.

Zastupiteli schválená otázka pro referendum bude znít: „Má obec Braňany při výkonu své samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků (zejména z titulu schvalování územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka pozemků), aby zabránila těžbě kamene v oblasti Braňany – Červený vrch?“.

Výsledek hlasování bude pro orgány obce závazný. Kritici těžby plánují kampaň na podporu svého zamítavého stanoviska.

Severočeské doly u Braňan těží hnědé uhlí ve velkém povrchovém dolu. Záměr budoucího otevření kamenolomu na blízkém Červeném vrchu a jeho následné revitalizace firma na jaře představila obyvatelům obce na veřejném jednání. Firma garantuje ochranná opatření a spolupráci s obcí, která by měla z kamenolomu roční příjem ve výši zhruba tři miliony korun po dobu třiceti let.

Životnost lomu se plánuje na léta 2027 až 2057. Severočeské doly potřebují kámen pro své uhelné šachty a část materiálu chtějí prodávat na liniové stavby, aby zisk investovaly do rekultivací. Po skončení těžby by vznikla z kamenolomu rekreační oblast. Chráněné ložisko kamene se nachází na pozemcích obce, které by si firma pro těžbu pronajala. Zbylé pozemky vlastní Severočeské doly a menší část podnik Lesy ČR.