Šetření, které provádí Český statistický úřad, se koná od 1. února do 24. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Terénní pracovníci se prokazují průkazem tazatele a současně průkazem Českého statistického úřadu nebo dokladem totožnosti.