Domov pro seniory v Janově navštívilo v úterý šest delegátů z Číny. Členy delegace z čínské provincie Anhui zajímalo, jakým způsobem sociální zařízení v Janově funguje a jak je financováno. Po dohodě s některými klienty mohli Číňané navštívit i jejich pokoje. Domov pro seniory bude u příležitosti čtyřicátého výročí otevřen i pro veřejnost.

V rámci návštěvy Ústeckého kraje si čínská delegace přišla prohlédnout i Domov pro seniory v Janově. Čínské návštěvníky nejvíce zajímalo, jaké podmínky musí klient splňovat, aby byl do domova přijat, kdo tato zařízení zřizuje a jaké jsou roční náklady. Podle ředitele zařízení Jiřího Šimůnka jsou služby poskytované seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nebo tíživé situace nemohou žít ve svém domácím prostředí.

Delegát z provincie Anhui sdělil, že v Číně jsou domovy provozovány státem a jsou do nich přijímáni jen ti lidé, kteří již nemají příbuzné. Jen čínská provincie Anhui, z které zástupce hejtmana, generální ředitel odboru civilní obrany a další delegáti pocházejí, má totiž šedesát milionů obyvatel.

Domov pro seniory v Janově zřizuje kraj. „Roční náklady sociálního zařízení jsou z poloviny hrazené státem, ze čtyřiceti procenty klientem a deset procent jde z rozpočtu kraje, řekl včera ředitel zařízení Jiří Šimůnek. „V letošním roce zaplatil stát 10 milionů, kraj 4,5 milionů, klienti 14,5 milionů, 10 milionů pak šlo z jejich příspěvku na péči,“ upřesnil systém financování Šimůnek. Kapacita Domova pro seniory je v současnosti sto osmdesát šest míst. Klienti prý mají zájem většinou o pokoje jednolůžkové, kterých je v zařízení 76. Zařízení má celkem 101 zaměstnanců, z toho 56 v přímé péči.

„Pracovníci v sociálních službách pomáhají klientům při běžných denních úkonech, úkonech jako jsou například podávání stravy, pomoc při úkonech péče o vlastní osobu, úklid. Sociální pracovnice pomáhají klientům při vyřizování osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc přikontaktu s úřady a evidujeme úhrady klientů,“ sdělila sociální pracovnice Angelika Svobodová.

K prvním kontaktům mezi krajem a provincií Anhui došlo už v roce 2007. V červnu letošního roku již pobývala v Číně delegace Ústeckého kraje, v jejímž čele byla hejtmanka Jana Vaňhová.

Domov pro seniory bude u příležitosti čtyřicátého výročí svého založení otevřen i pro veřejnost. Den otevřených dveří se uskuteční 3. září od 9 do 17 hodin. Při této příležitosti je připraven i kulturní program. Návštěvníci mohou zhlédnout prezentaci fotografií, vystoupení dětského pěveckého sboru Strunky. Připravena je i živá hudba v zahradě, přehlídka modelových letadel či vystoupení dramatických kroužků.

Provoz domova byl zahájen v roce 1969. Kapacita tehdy činila 300 lůžek. Od prvního ledna letošního roku byl Domov pro seniory sloučen s Domovy sociálních služeb Litvínov v jedno zařízení.