I po 1. květnu budou moci nezaměstnaní komunikovat s úřadem práce pomocí mobilního telefonu, SMS zpráv a e-mailu, přestože úřad změní způsob plánování schůzek s uchazeči o práci. Budou zváni na přesně určenou hodinu, ne jako dosud pouze na den, napsaný v kartičce. Kromě ní bude úřad nadále využívat pro rychlou komunikaci s nezaměstnanými všechny dostupné prostředky. „Způsob komunikace si může občan zvolit i sám při vstupu do evidence,“ uvedla Hana Blažková, vedoucí úseku zprostředkování a poradenství. Když se ale uchazeč nedostaví, musí úřad prokazovat, že ho kontaktoval. Podle ředitele úřadu Oldřicha Malého úřad s touto komplikací počítá. Používání mobilů a elektronické pošty označil za komfort. Přestože se mohou nezaměstnaní domlouvat s úřadem moderním způsobem, řada z nich na schůzky nepřijde a neomluví se ani SMS zprávou. Podle Malého se také stává, že lidé chodí na úřad až po skončení seriálu v televizi. Pak vznikají ve zprostředkovatelně práce zbytečné fronty. „Není to dobré ani v době chřipek,“ uvedl. Větší regulace a zpřísnění docházky má pomoci uchazečům i úřadu. Pokud se klient nedostaví bez omluvy na přesně danou hodinu, bude to úřad brát jako neplnění povinností. Nezaměstnaným pak hrozí vyřazení z evidence (v březnu úřad vyřadil pro nespolupráci celkem 171 osob). Opatření má přinutit zejména málo aktivní klienty, aby si zvykli na běžnou praxi u zaměstnavatelů, kteří pozdní příchody do práce netolerují.