Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit? Nové díly vždy v sobotu.

DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV


Obec Záluží byla poprvé zmíněna v roce 1333 v listině Boreše z Rýzmburka, kterou prodává svůj hrad Kostomlaty a k němu příslušející vesnice, mimo jiné též „Meltner“.

Jednalo se však o prodej jen části vsi, neboť další díl s poplužním dvorem a tvrzí patřil nadále jako manství k hradu Rýzmburk a během konce 14. a první poloviny 15. století byl v držení drobné šlechty - od roku 1393 do 1394 Ramfolt z Bontensee, roku 1419 Hanuš z Polenska a k roku 1454 Hanuš Gerhengros. Ve druhé polovině 15. století bylo panství připojeno k mosteckému hradu, k němuž v roce 1512 připadl i zbytek vsi náležející dosud ke kostomlatskému panství. V roce 1535 bylo Záluží prodáno Jiřímu Hartičovi z Hartiče a roku 1613 dále Rudolfu II.

V roce 1623 byla ves Hartičům zkonfiskována a během dalších let několikrát prodána. V roce 1713 získal Záluží Jan Josef z Valdštejna a připojil je ke svému panství Duchcov - Horní Litvínov.

Český název obce byl zřejmě odvozen z její polohy „za luhem či louží“, bažinatým místem, jezerem.

Bouřlivý rozmach obce nastal v poslední čtvrtině 19. století s výstavbou místní sklárny a zejména se vznikem řady dolů. Nejvyššího počtu obyvatel v obci Záluží, a to 4 051, bylo dosaženo v roce 1910. Od roku 1939 začal v blízkosti obce vyrůstat chemický závod na zpracováni uhlí.

Obec Záluží byla v letech 1944 až 1945 několikrát postižena spojeneckým bombardováním. V obci se nacházel železný kříž na kamenném podstavci z roku 1793. Část obce byla postupně likvidována už v letech 1956 až 1960, převážná část však byla zbourána kvůli výstavbě provozu Petrochemie v letech 1974 až 1975.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.