Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit? Nové díly vždy v sobotu.
DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV

V roce 1507 byla obec prodána městem Most, spolu se Souší, Janu z Veitmile, pánovi na mosteckém hradu. Spolu s hradem pak byla obec v roce 1595 zpět prodána Rudolfem II. městu Most.

V jeho majetku byla obec, kromě let 1690 až 1713, kdy náležela šlechtickému rodu Lobkoviců, do roku 1848. V roce 1690 byly Třebušice správně připojeny k Novému Sedlu, a po roce 1713 je město Most začlenilo ke Kopistům.

Nejstarším hlubinným dolem v okolí byl důl Maria Opferung. V okolí obce vznikly v letech 1879 a 1890 velké doly Saxonia I a II.

V roce 1907 přešly doly do vlastnictví Duchcovsko - podmokelské dráhy, která je vlastnila až do zániku první republiky.

V roce 1895 se Třebušice staly samostatnou obcí, do té doby byly součástí obce Souš. Roku 1898 byla v obci otevřena česká škola.

Obec se nacházela při cestě vedoucí ze Souše do Holešic, nedaleko kopce Resslu. Název obce vznikl patrně jako označení sídliště „lidí Třebuchových“. V minulosti se obec nazývala také Trzeboczicze, Trzebusycze či německé názvy Tribschitz a Triebschitz.

V Třebušicích stávala kaple Obětování Panny Marie, u které není znám rok založení, ale víme, že byla poprvé opravovaná roku 1767. V roce 1822 byla pak znovu vystavěná a v roce 1882 zvětšená.

Obec Třebušice zanikla v důsledku rozšíření těžby uhlí a zejména výstavby etylenovodu pro provoz Petrochemie Chemických závodů v Záluží v letech 1978 až 1980.

Jaroslav Hron


O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.